Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 01 năm 2021: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 12.397 hồ sơ

Trong tháng 01 năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 12.397 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 12.394 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,98%).

 

Hội nghị tổng kết tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 01 năm 2021 là 10.369 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 1.335 hồ sơ, tiếp nhận mới là 13.807 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang 2.187 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 3.398 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 29,24%), tiếp nhận trực tuyến 7.954 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 68,45%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 268 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 2,31%); đã giải quyết 12.397 hồ sơ, trước hạn 2.219 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 17,90%), đúng hạn 10.175 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 82,08%), trễ hạn 03 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,02%), trả qua bưu chính công ích 737 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 5,94%); còn 1.410 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 9.855 hồ sơ, Giao thông vận tải 1.014 hồ sơ, Tư pháp 586 hồ sơ, Công thương 579. Trong tháng có có 890 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 872 lượt (chiếm tỷ lệ 97,97%), Hài lòng: 18 lượt (chiếm tỷ lệ 2,02%).

 

Ngày 29/01/2021, Trung tâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố, công văn số 127/UBND-KGVX ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đã khẩn trương tuyên truyền và yêu cầu tất cả người dân thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khi đến Trung tâm thực hiện các thủ tục hành chính.

 

Trong tháng 01 năm 2021, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu thực hiện TTHC; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch. Cán bộ công tác tại Trung tâm luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện TTHC, góp phần thực hiện tốt công tác cải hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung