Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 19/7 đến ngày 25/7/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, UBND cấp huyện; Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 12/7 đến ngày 18/7/2021)

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phê duyệt Đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh; Kết thúc việc th

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 05/7 đến ngày 11/7/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Cho phép sử dụng thêm con dấu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 một số huyện; Danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2021; Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành kh

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/6 đến ngày 04/7/2021)

Cho phép sử dụng thêm con dấu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Điều chỉnh thực hiện từ giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg sang thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng; Triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn, giai đoạn 2021 - 202

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 21/6 đến ngày 27/6/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Công nhận kết quả thực hiện các dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020; Cho phép sử dụng thêm con dấu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu phi thuế quan giai đoạn I, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Điều chỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo quy định

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/6 đến ngày 20/6/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Đơn giá nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn các huyện, thành phố Lạng Sơn; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Phú Lộc I + II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Tổ chức lại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở các huyện Cao Lộc, Văn Quan, Chi Lăng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Công nhận các tác phẩm đạt Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021; Kế hoạch tổ c

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/6 đến ngày 13/6/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021); Giải thể chốt Kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng; Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025; Triển khai tuyên truyền Thông cáo chung Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2021; Tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự á

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 31/5 đến ngày 06/6/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Hữu Lũng, huyện Bắc Sơn, huyện Lộc Bình; Thành lập Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Cung ứng điện trong các đợt nắng nóng cao điểm và sử dụng điện tiết kiệm; Tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 24/5 đến ngày 30/5/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo một số sở, ngành trực thuộc tỉnh; Kết thúc biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn; Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công bố kết qu

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2021; Các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động giá thép đến các hoạt động xây dựng; Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 10/5 đến ngày 16/5/2021)

Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Thành lập 03 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh, năm 2021; Kế hoạch vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền C

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 03/5 đến ngày 09/5/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Bộ đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh; Phương án quản lý bền vững Rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2021-2030; Phương án quản lý bền vững Rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2021-2030; Giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn; Cách thức

Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần