Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 02/01 đến ngày 08/01/2023)

Chỉ đạo tiếp thu, tập trung giải quyết ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch thăm, tặng đồ ấm cho trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; chỉ đạo thực hiện Thông báo số 394/TB-VPCP ngày 30/12/2022 của Văn phòng Chính phủ; chỉ đạo tăng cường công tác tham mưu xây dựng,

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 19/12 đến ngày 25/12/2022)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quyết định phê duyệt Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Quan Trấn Ải (Đền Quỷ Môn), huyện Chi Lăng; chỉ đạo khẩn trương thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Quyết định phê duyệt kế hoạch diện tích được hỗ t

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 12/12 đến ngày 18/12/2022)

Chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023; Kế hoạch tổ chức chương trình phát động ủng hộ Quỹ Nhân đạo, phong trào "Tết Nhân ái" - Xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 05/12 đến ngày 11/12/2022)

Ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 1041/HĐND-KTNS ngày 14/11/2022; Quyết định thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 28/11 đến ngày 04/12/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022; chỉ đạo thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá; không đồng ý chủ trương đầu tư thực hiện dự án X

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quyết định ban hành thể lệ Cuộc thi vẽ tranh hoa đào Xứ Lạng xuân Quý Mão năm 2023; chỉ đạo xử lý tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; chỉ đạo việc quản lý, tổ chức thực hiện Hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; chỉ đạo triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2030”; Kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết và dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo thực

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 07/11 đến ngày 13/11/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quyết định công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2023; chỉ đạo tiếp tục quản lý đối với mặt hàng xăng dầu; chỉ đạo việc phối hợp, hỗ trợ thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đả

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 31/10 đến ngày 06/11/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch xây dựng huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Ban hành quy định về phân cấp qu

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 24/10 đến ngày 30/10/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch kiểm tra tình hình thự

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 17/10 đến ngày 23/10/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Cao Lộc - Lộc Bình - Đình Lập (Khu vực dọc tuyến quốc lộ 4B), tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/25.000; chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch xây dựng vù

Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần