Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Kết thúc nhiệm vụ cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn   
T5, 29/07/2021 - 11:15
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 27/7/2021).

 

T5, 29/07/2021 - 11:14
Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội năm 2021
T5, 29/07/2021 - 11:13
Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1318/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021-2025.

 

T5, 29/07/2021 - 10:44
Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam, (Quyết định số 1316/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021).

 

T5, 29/07/2021 - 10:43
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời
T5, 29/07/2021 - 08:45
Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
T5, 29/07/2021 - 07:32
Chỉ đạo tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19
T5, 29/07/2021 - 07:30
UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (Công văn số 1014/UBND-KT, ngày 27/7/2021).

 

T4, 28/07/2021 - 11:08
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh