Nhảy đến nội dung

Tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Công văn số 3813/VP-KT ngày 19/9/2020).

 

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1790/QĐ-UBND, ngày 11/9/2020).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh