Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quý III năm 2021: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 36.498 hồ sơ

Trong Quý III năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 36.498 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 36.495 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,99%).

 

New Picture (81).png

Công chức Trung tâm hướng dẫn người dân quét mã QR code

 

Trong quý III năm 2021, Trung tâm tiếp nhận mới 38.369 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 9.999 hồ sơ (chiếm 26,06%), tiếp nhận trực tuyến 27.768 hồ sơ (chiếm 72,37%), tiếp nhận qua bưu chính công ích 602 hồ sơ (chiếm 1,57%); thực hiện trả kết quả 36.498 hồ sơ, trong đó trả trước hạn 8.069 hồ sơ (chiếm 22,11%), trả đúng hạn 28.426 hồ sơ (chiếm 77,88%), trễ hạn 03 hồ sơ (chiếm 0,01%), có 4.454 hồ sơ trả qua bưu chính công ích (chiếm 12,20%); còn 4.343 hồ sơ đang giải quyết.

 

Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 27.098 hồ sơ, Giao thông vận tải 3.372 hồ sơ, Công Thương 2.700 hồ sơ … Có 1.178 lượt đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó Rất hài lòng 1.119 lượt (94,99%), Hài lòng 59 lượt (5,01%).

 

Trung tâm đã tham mưu Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh từ ngày 01/7/2021 cùng đồng loạt thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm. Trong Quý có 3.835 hồ sơ thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm chiếm 10,0% trên tổng số 38.369 hồ sơ (các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có 3.369 hồ sơ thực hiện “4 tại chỗ” trên tổng số 10.427 hồ sơ phát sinh, chiếm 32,31%).

 

Công tác giám sát, đôn đốc công chức, viên chức các sở, ngành thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức được thực hiện thường xuyên. Tại Trung tâm còn trang bị hệ thống thiết bị phục vụ người dân đến thực hiện TTHC: máy tính, máy in, máy scan phục vụ công dân tra cứu TTHC, in, scan thành phần hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến; máy photocopy hỗ trợ phô tô miễn phí; các màn hình hướng dẫn thực hiện TTHC...

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; thường xuyên hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng máy tính tra cứu và tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung