Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chỉ đạo về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. (Công văn số: 2155/VP-KGVX, ngày 19/5/2022).

 

T6, 20/05/2022 - 11:26
Quyết định công nhận thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V

 

T5, 19/05/2022 - 16:26
Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
T5, 19/05/2022 - 16:22
Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg và Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 13/5/2022 về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022 và Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 13/5/2022 về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 2105/VP-KT, ngày 17/5/2022).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh T5, 19/05/2022 - 07:45
Chỉ đạo triển khai tiếp các bước của Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn"

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai tiếp các bước của Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn" (Công văn số 2104/VP-KT, ngày 17/5/2022).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh T5, 19/05/2022 - 07:44
tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 5/2022
T4, 18/05/2022 - 10:56
Chỉ đạo tăng cường công tác QLNN đối với đơn vị kinh doanh vận tải, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, xe mô tô 2 bánh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ
T4, 18/05/2022 - 10:55
Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, thực hiện từ năm 2022
T4, 18/05/2022 - 10:51
Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh
T4, 18/05/2022 - 10:49
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh vừa có Công văn số 22/BCH-PCTT, ngày 17/5/2022 đề nghị các sở, ban ngành và UBND, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022.

 

T4, 18/05/2022 - 10:48

Thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2022

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2022 (Công văn số 2055 /VP-KGVX, ngày 13/5/2022).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh