Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 4511/VP-KGVX, ngày 13/9/2023).

 

Ảnh minh họa

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Đêm hội trăng rằm” năm 2023 cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại huyện Văn Quan; đồng thời nhất trí về dự kiến số lượng đoàn công tác của tỉnh đi thăm, tặng quà và dự Tết Trung thu với trẻ em trên địa bàn tỉnh như đề xuất.

 

Việc tổ chức phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, an toàn, lành mạnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1052/UBND-KGVX ngày 08/8/2023 về tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 

Thùy Linh