Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định phê duyệt danh sách học sinh THPT năm học 2023 - 2024 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt danh sách học sinh THPT năm học 2023 - 2024 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (Quyết định số 1472/QĐ-UBND, ngày 15/9/2023).

 

Theo đó, số học sinh được hỗ trợ tiền ăn là 5.716 học sinh, được hỗ trợ tiền nhà ở là 5.699 học sinh.

 

Thời gian được hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh.

 

Chi tiết danh sách học sinh được hỗ trợ xem tại đây.

 

Thùy Linh