Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4497/VP-KT, ngày 12/9/2023 truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 7276/BKHĐT-TH ngày 05/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước.

 

Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các nội dung tồn tại, hạn chế trong công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra tại Công văn trên, đồng thời rà soát kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với tỉnh. Qua đó rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công; không để lặp lại trong các năm sau, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm, đôn đốc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu đề ra./.

 

Khánh Ly