Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 28/8 đến ngày 03/9/2023)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo việc phối hợp kiểm tra hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất; Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo tổ chức thực hiện Công văn số 6296/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ; UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Bãi bỏ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 và Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam; Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo các đơn vị đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9; Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bãol; Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023; UBND tỉnh chỉ đạo bảo đảm đủ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng, chống dịch bệnh; Chỉ đạo thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh xổ số, chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số kiến thiết qua Internet trên địa bàn tỉnh; Quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy các công việc phối hợp tổ chức Lễ khởi công Dự án cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

123

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023

Trong 3 ngày, từ 29 - 31/8/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023. Dự phiên họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên UBND tỉnh.

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 9 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023. Theo đó, các đại biểu đã cho ý kiến, làm rõ về số thu ngân sách đạt được; đánh giá tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tình hình sản xuất công nghiệp, tiến độ triển khai các khu cụm công nghiệp trên địa bàn; tiến độ một số dự án giao thông lớn trên địa bàn; đề nghị đánh giá rõ nét hơn kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia và kết quả trong thực hiện các nghị quyết và kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong 9 tháng đầu năm bức tranh tổng thể về KTXH của tỉnh có nhiều gam màu sáng nổi bật, phản ánh đúng sát với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, tích cực của các cấp chính quyền của tỉnh, cùng với sự chủ động, tích cực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và người dân, lãnh đạo tỉnh đã thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực tại 11 huyện, thành phố, làm việc với các sở, ngành, chủ đầu tư, doanh nghiệp. Qua đó, nhiều chỉ tiêu về phát triển KTXH đạt kết quả tích cực; diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân, sản lượng, năng xuất tăng so với cùng kỳ; tiến độ xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra; tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt gần 3,3 tỷ USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước được 5.583,4 tỷ đồng, đạt 68,1% dự toán, tăng 3,6% so với cùng kỳ; thương mại nội địa tiếp tục phát triển; tổng lượng khách du lịch ước đạt gần 3,5 triệu lượt khách, đạt 92,1% kế hoạch, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022;… Lĩnh vực văn hóa xã hội, đạt được nhiều kết quả tốt, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, công tác chuyển đổi số tiếp tục được phát huy, tích cực triển khai xây dựng Đề án cửa khẩu thông minh; tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng... Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số hạn chế như: tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai thi công một số dự án còn chậm so với yêu cầu đề ra; giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia còn khó khăn; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt tiến độ dự toán giao từ đầu năm; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí; đơn thư khiếu kiện, tố cáo tăng so với cùng kỳ;… Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo đã đề ra, yêu cầu các cấp ngành cần quan tâm, rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ để tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 06/9/2023.

Trong chương trình phiên họp, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023; Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, cơ bản nhất trí với dự thảo Tờ trình, cơ quan soạn thảo tiếp tục tà soát bổ sung danh mục các dự án mà các huyện và các sở ngành đề xuất xin bổ sung. Lưu ý rà soát kỹ lại các điều kiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các dự án được đưa vào danh mục, trên cơ sở phải đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đã được phân bổ cho các huyện và phân bổ cho tỉnh.

Qua nghe báo cáo của cơ quan soạn thảo và ý kiến của các đại biểu dự phiên họp về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính (ĐGHC) các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định, kịp thời cập nhật, bổ sung  những biến động, thay đổi về ĐGHC, quy định rõ trách nhiệm,  phạm vi quản lý theo phân cấp quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu trong  công tác quản lý nhà nước về ĐGHC, việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ ĐGHC, mốc ĐGHC các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cần thiết, có cơ sở pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn.  Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua nội dung Tờ trình, yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Tờ trình trước ngày 06/9/2023 để UBND xem xét trình HĐND tỉnh, trong đó, thống nhất tên gọi: Hồ sơ và mốc ĐGHC các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Về nội dung, cần nêu rõ trách nhiệm quản lý khai thác sử dụng Hồ sơ ĐGHC cụ thể hơn, phân rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành thực hiện quản lý đối với các đơn vị hành chính khi có việc cập nhật các nội dung thay đổi khi sáp nhập, gắn trách nhiệm quản lý Hồ sơ ĐGHC với người đứng đầu cấp chính quyền, phân nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng “hồ sơ số” để công tác quản lý ĐGHC, mốc ĐGHC đạt hiệu quả cao nhất…

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã xem xét, góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, việc phát triển KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn là nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển KTXH, đối ngoại của cả nước. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉnh sửa tiêu đề dự thảo là: Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng và phát triển KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030; lưu ý các nội dung của Nghị quyết phải thể hiện được việc phát triển tổng thể toàn diện các lĩnh vực trong khu vực cửa khẩu, nêu rõ công tác phối hợp giữa Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn với các ngành, các huyện trong phạm vi KKTCK, rà soát và cân nhắc các mục tiêu bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời nhấn mạnh việc tập trung nguồn vốn đầu tư công để phát triển khu vực KKTCK. Đồng chí cũng lưu ý Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cần bổ sung nội dung về những đóng góp của KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn đối với phát triển kinh tế của tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện các khu chức năng của KKTCK trong thời gian qua. Cơ quan soạn thảo rà soát lại nội dung các mục, tránh trùng lắp, nghiên cứu và tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 08/9/2023.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng khác, trong đó có dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 tỉnh; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 91-Ctr/TU ngày 30/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/12/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định của UBND tỉnh bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số: 1358/QĐ-UBND ngày 28/8/2023).

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội làm Trưởng ban; đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo, Trưởng phòng chuyên môn, chuyên viên thuộc các sở ban, ngành, cơ quan, đơn vị:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh,  Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Người cao tuổi,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chỉ đạo có hiệu quả về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan và đề xuất các biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo việc phối hợp kiểm tra hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4233/VP-KGVX, ngày 28/8/2023) về việc phối hợp kiểm tra hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Công văn số 3381/BTTTT-TTra ngày 17/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương thành lập các Đoàn kiểm tra đồng bộ trên cả nước đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trái quy định của pháp luật trên địa bàn; chỉ đạo các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, chính quyền địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đợt kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để đợt kiểm tra đạt kết quả tốt.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1360/QĐ-UBND, ngày 28/8/2023).

Theo đó, Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội làm Trưởng ban. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) làm Phó Trưởng ban.

Thành viên Ban Chỉ đạo là Phó Giám đốc Sở VHTT&DL phụ trách lĩnh vực Thể thao và lãnh đạo các sở, ngành gồm: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế và các Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tham gia thành viên Ban Chủ đạo cón có lãnh đạo Phòng Quản lý Thể dục thể thao thuộc Sở VHTT&DL.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Lạng Sơn. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Sở VHTT&DL là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Công văn số 6296/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4228/VP-KGVX, ngày 28/8/2023) tổ chức thực hiện Công văn số 6296/VPCP-KSTT ngày 17/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về đề xuất, kiến nghị của Bộ Thông  tin  và Truyền  thông về Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, phát triển Chính phủ số.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành các mục tiêu trong Kế hoạch về CĐS năm 2023. Tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành đã được phê duyệt, đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương.

Khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), ưu tiên các DVC thiết yếu, thí điểm một số DVC không tiếp nhận hồ sơ giấy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp DVCTT.

Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc, ứng dụng chữ ký số cá nhân, hoàn thành việc cập nhật mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử theo quy  định. Tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai Đề án 06. Đẩy mạnh triển khai phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực, địa phương.

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 28/8/2023).

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành là 04 TTHC, bao gồm: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm; Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm; Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm; Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ là 03 TTHC, bao gồm: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm; Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm; Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa là 03 TTHC, bao gồm: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm ; Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm ; Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. 01 TTHC được phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông là Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 và Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 và Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1366/QĐ-UBND, ngày 28/8/2023).

Cụ thể, bãi bỏ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi khoản 4, Điều 1 Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơnvề việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4261/VP-KT, ngày 29/8/2023) về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Sở NN&PTNT, Cục Quản lý thị trường (cơ quan Thường trực BCĐ389 tỉnh), Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung Bộ NN&PTNT yêu cầu tại Công văn số 5796/BNN-TY ngày 21/8/2023 và nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 654/UBND-KT ngày 02/6/2023.

 Công văn của Bộ NN&PTNT nêu rõ: đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm Công điện số 426/CĐ-TTg, ngày 18/5/2023, Công điện số 694/CĐ-TTg, ngày 01/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông…; tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép vào Việt Nam, lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới. Đồng thời tăng cường truyền thông nguy cơ về  các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài, vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép vào Việt Nam.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4254/VP-KT, ngày 29/8/2023) thực hiện nghiêm túc các quy định về tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công.

Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tạm ứng vốn, thu hồi tạm ứng vốn theo quy định tại khoản 1, 5, Điều 10, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, hạn chế tạm ứng kéo dài.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện đúng quy định việc thu hồi tam ứng vốn theo quy định tại khoản 5, Điều 10, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc quản lý kinh phí giải phóng mặt bằng theo quy định tại khoản 3, Điều 93 Luật Đất đai năm 2013.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố), Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn khẩn trương thực hiện dứt điểm kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với số dư tạm ứng kéo dài nhiều năm.

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới (Kế hoạch số 178/KH-UBND, ngày 29/8/2023).

Nội dung thực hiện: thường xuyên quán triệt và tuyên truyền sâu rộng các nội dung Kết luận số 44-KL/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW và Quyết định số 895/QĐ-TTg, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ, xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận, là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền phát huy, lan tỏa truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, tập trung tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh, thực hiện phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”…; kịp thời cụ thể hóa cơ chế, chính sách, pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ và công tác nhân đạo, đẩy mạnh quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo. Đồng thời tiếp tục tạo điều kiện và tăng cường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; củng cố, kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên, tình nguyện viên, cộng tác viên chữ thập đỏ tại các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo.

Thông báo các đơn vị đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh thông báo về việc các đơn vị đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Thông báo số 434/TB-UBND, ngày 30/8/2023).

Các đơn vị đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số gồm: Trung tâm giáo dục thường xuyên, tin học và ngoại ngữ tỉnh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Bắc Sơn; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Gia; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chi Lăng; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đình Lập; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tràng Định; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Lãng; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên, GDNN-GDTX tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT. Ủy ban nhân dân các huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số của các trung tâm GDNN-GDTX theo các quy định hiện hành.

Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4280 /VP-KGVX, ngày 30/8/2023) về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Công văn số 4443/BTTTT-CATTT ngày 28/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai một số biện pháp: tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, hệ thống thông tin chứa thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân và các nền tảng phục vụ chuyển đối số quốc gia như phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng 24/7, chủ động xây dựng các phương án ứng cứu khẩn cấp, hỗ trợ và khắc phục sự cố, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cơ bản kỹ năng về an toàn thông tin mạng.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1370/QĐ-UBND, ngày 30/8/2023).

Theo đó, Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách lĩnh vực văn hóa-xã hội là, Trưởng Ban. Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó trưởng Ban.

Các Ủy viên là Trưởng các sở, ngành gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách lĩnh vực Du lịch và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Ngoài ra, mời Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn và Phó trưởng Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão (Công văn số 1179/UBND-KT, ngày 30/8/2023).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 109 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường đối với sự cố môi trường cấp tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

UBND các huyện, thành phố tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ sự cố môi trường có thể xảy ra và thực hiện công khai thông tin về các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa bàn theo quy định; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện xây dựng, ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ dự án đầu tư, cơ sở hoạt động trên địa bàn thường xuyên theo dõi vận hành các công trình xử lý chất thải, áp dụng phương án, biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; chú trọng đầu tư công trình, trang thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật, xây dựng, huấn luyện lực lượng tại chỗ cho ứng phó sự cố môi trường.

Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai Công văn số 6892/BTNMT-KSONMT ngày 22/8/2023 của Bộ TNMT, quy định xây dựng và thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của cơ sở theo quy định.

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4311/VP-KGVX, ngày 31/8/2023) về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Tại Công văn số 5533/BYT-DP ngày 30/8/2023, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo chính quyền các cấp, huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, cúm tiêu chảy, viêm não… trên địa bàn; chỉ đạo tiếp tục chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh; chỉ đạo tiếp tục tổ chức tốt và chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân, đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hoá chất, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

UBND tỉnh chỉ đạo bảo đảm đủ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng, chống dịch bệnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1186/UBND-KGVX, ngày 31/8/2023) bảo đảm đủ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo các tại Công văn của UBND tỉnh về việc chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết dịch bệnh tay chân miệng và phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở y tế dự phòng bảo đảm đủ nhu cầu về hóa chất, sinh phẩm, vật tư, thiết bị cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là hóa chất phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và máy phun hóa chất để thực hiện công tác xử lý ổ dịch trên địa bàn triệt để, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập bảo đảm sẵn sàng thiết bị, thuốc, đặc biệt là dịch truyền cao phân tử phục vụ công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân sốt xuất huyết nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các trường hợp tử vong.

Chỉ đạo thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh xổ số, chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số kiến thiết qua Internet trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1185/UBND-KT, ngày 31/8/2023) thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh xổ số, chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số kiến thiết qua Internet trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn (Công ty) thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, việc phân phối vé số thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thực hiện chấp hành nghiêm về pháp luật kinh doanh xổ số đối với hoạt động thanh toán theo quy định; thực hiện nghiêm pháp luật kinh doanh xổ số, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, quản lý hoạt động bán vé các đại lý xổ số theo quy định, tích cực tuyên truyền, cảnh báo để người dân nhận thức được vé xổ số bán qua mạng Internet là vi phạm pháp luật. Công ty chỉ được phép phân phối vé xổ số thông qua các phương thức bán trực tiếp cho khách hàng, thông qua hệ thống đại lý xổ số của Công ty; ngoài các phương thức trên, không được phân phối qua các kênh điện thoại (cố định, di động), các thiết bị điện tử, internet và phương tiện viễn thông khác.

Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động có các biện pháp tuyên truyền, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi trái phép dựa trên hoạt động kinh doanh xổ số, tiềm ẩn rủi ro lợi dụng kinh doanh lô đề một cách hợp pháp, tiềm ẩn tổ chức đánh bạc; rà soát lại việc cấp đăng ký kinh doanh đối với dịch vụ đại lý xổ số trên địa bàn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật xổ số. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn nhằm kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các hành vi sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có) theo quy định.

Quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy các công việc phối hợp tổ chức Lễ khởi công Dự án cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

UBND tỉnh Quyết định Thành lập Tổ công tác thúc đẩy các công việc phối hợp tổ chức Lễ khởi công Dự án cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 01/9/2023).

Tổ công tác do đồng chí Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm Tổ Trưởng.

Các Ủy viên Tổ công tác là Lãnh đạo các sở, ban ngành:  Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phụ trách lĩnh vực quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch,  Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động để phối hợp với phía Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức Lễ khởi công Dự án cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc tại km0 đường chuyên dụng vận tải hàng hoá cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, cụ thể: Tổ chức trao đổi, hội đàm với Văn phòng cửa khẩu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc để thống nhất các nội dung, chương trình, hoạt động, công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công Dự án cửa khẩu thông minh. Phối hợp tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình tổ chức Lễ khởi công Dự án cửa khẩu thông minh; tổ chức triển khai các hoạt động như: chuẩn bị nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết; công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết; bố trí các tiết mục văn nghệ; công tác lễ tân, hậu cần; an ninh trật tự; đảm bảo vệ sinh môi trường,…./.