Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023)

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; UBND tỉnh chỉ đạo chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai cho vay theo Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh thông báo giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt; Quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ: QL.1, QL.1B, QL.3B, QL.4A, QL.4B, QL.31 và QL.279 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 5410/BNN-TY ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quy định về quản lý, vận hành và quy trình bảo trì, chi phí bảo trì đối với các công trình xây dựng thuộc danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thuỷ sản các tháng cuối năm 2023; Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc triển khai, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ đạo đôn đốc triển khai Năm dữ liệu số quốc gia; Chỉ đạo thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh; Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Du lịch (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định hình thức, nội dung, thang điểm, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức; Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 5424/BNN-VPĐP ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 08/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét; Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030; Thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai thực hiện thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại các tuyến đường vận tải chuyên dụng hàng hoá thuộc cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Tân Thanh - Pò Chài; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định phê duyệt danh mục nghề đào tạo; phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với một số đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển đá dăm, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể; Chỉ đạo thực hiện Công điện  số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023 - 2024; Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương cải tạo, sửa chữa khắc phục xử lý sự cố nước thải và các trạm máy bơm thuộc dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn.

123

Ảnh minh họa

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1266/QĐ-UBND, ngày 14/8/2023).

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2023.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 15 tháng 01 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024.

Tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để đảm bảo thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh,...

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3947/VP-KT, ngày 14/8/2023) về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường thực thi trách nhiệm được quy định tại Điều 49 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ; thường xuyên theo dõi, đánh giá tính đầy đủ, thống nhất, đồng bộ quy định tại các văn bản pháp lý hiện hành, kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định chồng chéo, gây khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Công Thương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

UBND tỉnh chỉ đạo chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch

UBND tỉnh chỉ đạo chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch (Công văn số 1082/UBND-KGVX, ngày 14/8/2023).

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện hiệu quả các văn bản của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 337/UBND-KGVX ngày 26/3/2022 của UBND tỉnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng... không để dịch bùng phát trở lại và hạn chế tối đa xảy ra nguy cơ dịch chồng dịch.

Sở Y tế tiếp tục chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Tiếp tục tổ chức tốt và chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vắc xin, sinh phẩm, trang thiết bị, nhân lực… để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Các sở, ngành liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng, khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (Công văn số 1083 /UBND-NC, ngày 14/8/2023).

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân, cơ quan, tổ chức về mục đích, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo quy định; có các giải pháp phù hợp, hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định, gây khó khăn, phát sinh chi phí cho người dân; khi yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp Phiếu lý lịch tư pháp trong thành phần hồ sơ cần ghi rõ loại Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp, tránh tình trạng cá nhân phải làm Phiếu lý lịch tư pháp nhiều lần hoặc phải làm đồng thời Phiếu số 1 và Phiếu số 2; các cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, tuân thủ đúng quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009; các sở, ban, ngành có thủ tục hành chính (TTHC) trong Danh mục TTHC có yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp ban hành kèm Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương rà soát để đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, gửi phương án đơn giản hóa về Sở Tư pháp trước ngày 25/8/2023.

Triển khai cho vay theo Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hành chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai cho vay theo Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 17/CV-BĐD, ngày 15/8/2023).

UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về chính sách cho vay theo Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg đến các đối tượng thụ hưởng và thực hiện xác nhận đối tượng vay vốn trên hồ sơ cho vay của NHCSXH đảm bảo theo quy định. Trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: chương trình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn mức cho vay đối với hộ gia đình là 100 triệu đồng, lãi suất cho vay 9%/năm; thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn mức vay đối với cá nhân tối đa là 100 triệu đồng, đối với tổ chức kinh tế tối đa là 01 tỷ đồng, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn trong từng thời kỳ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền các điều kiện được vay vốn.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với NHCSXH phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân về chính sách tín dụng tại Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg; triển khai cho vay đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định, đảm bảo công khai, dân chủ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ và tổ chức có liên quan.

UBND tỉnh thông báo giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt

UBND tỉnh Thông báo số 404/TB-UBND, ngày 15/8/2023 về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt.

Theo đó, chấm dứt tất cả các hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, tỉnh Lạng Sơn kể từ khi Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 14/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh theo quy định. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ: QL.1, QL.1B, QL.3B, QL.4A, QL.4B, QL.31 và QL.279 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ: QL.1, QL.1B, QL.3B, QL.4A, QL.4B, QL.31 và QL.279 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1288/QĐ-UBND, ngày 15/8/2023).

Theo đó, các điểm đấu nối vào các quốc lộ đã có theo hiện trạng là 372 vị trí; các điểm đấu nối trạm dừng nghỉ, cửa hàng xăng dầu đã được phê duyệt quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng là 07 vị trí; các điểm đấu nối đã được thoả thuận với Bộ Giao thông vận tải nhưng chưa được phê duyệt bổ sung là 25 vị trí; các điểm đấu nối bổ sung mới đáp ứng các yêu cầu về đấu nối vào quốc lộ theo quy định tại Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là 27 vị trí.

Sở Giao thông vận tải triển khai công bố các điểm đấu nối vào quốc lộ đến các địa phương, các đơn vị liên quan và tổ chức thực hiện theo quy định. UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng các nút giao đấu nối vào quốc lộ theo các điểm đấu nối được phê duyệt, đồng thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào quốc lộ (nếu có) nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các quy hoạch của địa phương được duyệt.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 5410/BNN-TY ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4013/VP-KT, ngày 16/8/2023) triển khai thực hiện Công văn số 5410/BNN-TY ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo quy định của Thông tư số 30.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu.

Theo Công văn số 5410/BNN-TY ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, xem  xét, thống nhất tiếp tục giao nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản cho Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thực hiện,…

Quy định về quản lý, vận hành và quy trình bảo trì, chi phí bảo trì đối với các công trình xây dựng thuộc danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, vận hành và quy trình bảo trì, chi phí bảo trì đối với các công trình xây dựng thuộc danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND, ngày 16/8/2023).

Cụ thể, quy định về quản lý, vận hành: các công trình xây dựng thuộc danh mục loại dự án được áp dụng theo cơ chế đặc thù sau khi hoàn thành phải được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc quản lý, vận hành, bảo trì công trình theo quy định. Nội dung quản lý, vận hành công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng, trong đó bao gồm: nội quy sử dụng, bảo vệ và khai thác công trình.

Về quy trình bảo trì công trình xây dựng: công trình đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh được áp dụng Quy trình bảo trì mẫu do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải ban hành. Nội dung của quy trình bảo trì mẫu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thuỷ sản các tháng cuối năm 2023

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4012/VP-KT, ngày 16/8/2023) về thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thuỷ sản các tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 5386/BNN-TS ngày 08/8/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nắm bắt, rà soát, tổng hợp, thống kê nguồn, lượng và khả năng sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, lượng thuỷ sản hiện đang nuôi, lượng thuỷ sản hiện có tại các cơ sở chế biến, xuất khẩu trên địa bàn, diễn biến giá thuỷ sản nguyên liệu; kịp thời thông tin đến doanh nghiệp và người nuôi để có kế hoạch và giải pháp cụ thể, phù hợp trong tổ chức nuôi, chế biến, xuất khẩu; ổn định nuôi các đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng trên biển và các đối tượng có giá trị kinh tế cao; tăng cường quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung, kịp thời đưa ra khuyến cáo và cảnh báo người nuôi; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản; thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc trong nuôi trồng thuỷ sản.

Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc triển khai, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4021/VP-KT, ngày 17/8/2023) về tiếp tục đôn đốc triển khai, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2025.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương sửa đổi các văn bản hướng dẫn để các huyện, thành phố thống nhất cách thức triển khai, khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện chính sách. Thực hiện các trình tự, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND theo quy định hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn căn cứ mục đích sử dụng vốn vay xem xét giải ngân theo tiến độ phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của dự án thuộc đối tượng thụ hưởng theo chính sách tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND.

UBND các huyện, thành phố rà soát lại toàn bộ hồ sơ các dự án, đối tượng được hỗ trợ để đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND trên địa bàn quản lý. Thực hiện đúng quy trình, quy định trong việc thẩm định hồ sơ; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở;…

Chỉ đạo đôn đốc triển khai Năm dữ liệu số quốc gia

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4036/VP-KGVX, ngày 17/8/2023) đôn đốc triển khai Năm dữ liệu số quốc gia.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo quy định.

Theo Công văn số 3272/BTTTT-CĐSQG ngày 11/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc triển khai Năm dữ liệu số quốc gia:

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai, hoàn thành các mục tiêu trên, nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động trọng tâm Năm dữ liệu số quốc gia ban hành tại Quyết định số 17/QĐ- UBQGCĐS.

Tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý nghiệp vụ chuyên ngành, chỉ đạo điều hành được hiệu quả, theo đúng quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 299/TB-VPCP ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ: “Năm 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu đế tạo ra giả trị mới với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp”.

Chỉ đạo thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4019/VP-KT, ngày 17/8/2023) về thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, bàn giao, chỉnh lý hồ sơ địa chính đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6675/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 15/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ kinh phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023 (Công văn số 1102/UBND-KGVX, ngày 17/8/2023).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. Sở Tài chính trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định kinh phí thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện chi trả kinh phí theo quy định tại Nghị quyết số 165/NQ-CP.

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Du lịch (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1301/QĐ-UBND, ngày 17/8/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Du lịch (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Theo đó, công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ 08 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực du lịch gồm: thủ tục cấp  giấy  phép  kinh  doanh  dịch  vụ lữ hành nội địa; thủ tục  cấp lại  giấy  phép  kinh  doanh  dịch  vụ lữ hành nội địa; thủ tục cấp đổi giấy  phép  kinh  doanh  dịch  vụ lữ hành nội địa; thủ tục cấp  thẻ hướng  dẫn  viên  du  lịch  tại điểm; thủ tục cấp  thẻ hướng  dẫn  viên  du  lịch  quốc tế; thủ tục cấp  thẻ hướng  dẫn  viên  du  lịch  nội địa; thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.

Quyết định hình thức, nội dung, thang điểm, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

UBND tỉnh ban hành Quyết định hình thức, nội dung, thang điểm, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức (Quyết định số 1300/QĐ-UBND, ngày 17/8/2023).

Theo đó, hình thức sát hạch là phỏng vấn. Nội dung sát hạch gồm: kiến thức chung; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức hiểu biết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận công chức. Thang điểm sát hạch là 100 điểm.

Cách thức xác định kết quả sát hạch: cách tính điểm sát hạch là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng chấm cho một thí sinh. Trường hợp điểm phỏng vấn của các thành viên Hội đồng chấm cho một thí sinh chênh lệch nhau dưới 10 điểm thì lấy điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi làm điểm chính thức; chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại với các thành viên Hội đồng để thống nhất điểm chính thức.

Thí sinh được xác định đạt yêu cầu để tiếp nhận vào làm công chức là thí sinh có kết quả phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 5424/BNN-VPĐP ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4023/VP-KT, ngày 17/8/2023) triển khai thực hiện Công văn số 5424/BNN-VPĐP ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4057/VP-KGVX, ngày 18/8/2023) thực hiện Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại khoản 3 Điều 2 và các nội dung liên quan tại Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ:

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện nội dung Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan; bố trí quỹ đất để phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển cơ sở trợ giúp xã hội theo Quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan; ưu tiên bố trí ngân sách địap hương và huy động các nguồn lực để đầu tư mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 08/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 08/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét (Công văn số 1105/UBND-KT, ngày 18/8/2023).

UBND các huyện, thành phố chủ động kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là việc xây dựng nhà cửa, công trình tại các khu vực địa hình sườn dốc, ven sông, suối, vùng có nguy cơ cao về thiên tai..., nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; kiểm tra, rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền bố trí và huy động nguồn lực để thực hiện các dự án mang tính căn cơ, bài bản, bền vững nhằm phòng, chống sạt lở, chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn quản lý.

Các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ, đập thủy lợi, nhất là các hồ đập xung yếu, có nguy cơ cao mất an toàn, tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống sạt lở tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 30/9/2020, Công văn số 1037/UBND-KT ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh; tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ, bảo đảm an toàn các công trình hồ đập thủy điện, khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản. Các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, ứng phó với sạt lở đất cho người dân để có phương án phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại do sạt lở.

Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Đề án Phát triển  các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030 (Công văn số 1103/UBND-KGVX, ngày 18/8/2023).

UBND tỉnh yêu cầu: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chuẩn để tổ chức công nhận sản phẩm, dịch vụ y dược cổ truyền đạt tiêu chuẩn địa phương (tiêu chuẩn cơ sở) mang tính bản sắc, thương hiệu của địa phương đưa vào chuỗi cung ứng sản phẩm phục vụ khách du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống các cơ sở y dược cổ truyền tham gia cung ứng chuỗi cung ứng các dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch (05 dòng cung ứng dịch vụ, sản phẩm). Tham mưu UBND tỉnh quy hoạch và quản lý hệ thống các điểm cung ứng dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ phát triển du lịch, gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; đồng thời lồng ghép loại hình dịch vụ y dược cổ truyền phục vụ phát triển du lịch vào quy hoạch của tỉnh và quy hoạch vùng.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát nhu cầu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lữ hành, du lịch cho nhân lực y tế và các nhân lực khác trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch,…

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở y dược cổ truyền (cơ sở: có y dược cổ truyền, nuôi trồng dược liệu, sản xuất thuốc cổ truyền, cung ứng dịch vụ du lịch có sử dụng y dược cổ truyền...) tham gia xây dựng mô hình điểm về cung ứng dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền trên địa bàn,…

Thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai thực hiện thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại các tuyến đường vận tải chuyên dụng hàng hoá thuộc cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Tân Thanh - Pò Chài

UBND tỉnh Quyết định thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai thực hiện thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại các tuyến đường vận tải chuyên dụng hàng hoá thuộc cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Tân Thanh - Pò Chài (Quyết định số 1307/QĐ-UBND, ngày 18/8/2023).

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế cửa khẩu làm Tổ trưởng; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm Tổ Phó thường trực; các Tổ phó gồm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh. Thành viên Tổ công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Văn Lãng.

Tổ giúp việc Tổ công tác do Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, chỉ đạo triển khai xây dựng thí điểm “Cửa khẩu thông minh” tại các tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hoá thuộc cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Tân Thanh - Pò Chài; nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các điều ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm triển khai xây dựng thí điểm “Cửa khẩu thông minh” và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện và thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Tổ công tác, Tổ giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND, ngày 18/8/2023).

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023 và thay thế Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh (kèm theo Quyết định số 13 /2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh):

Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong việc kết nối và chia sẻ, công bố thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nguyên tắc phối hợp: việc phối hợp phải kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành,…

Quyết định phê duyệt danh mục nghề đào tạo; phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với một số đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh phê duyệt danh mục nghề đào tạo; phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với một số đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1315/QĐ-UBND, ngày 18/8/2023.

Cụ thể:  Trình độ sơ cấp có: Nghề phi Nông nghiệp gồm 12 nhóm nghề;  Nghề Nông nghiệp gồm 03 nhóm nghề. Trình độ đào tạo dưới 03 tháng có: Nghề phi Nông nghiệp gồm 08 nhóm nghề;  Nghề Nông nghiệp gồm 02 nhóm nghề.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan định kỳ hằng năm rà soát, tổng hợp các nghề mới (nếu có) trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt bổ sung vào danh mục nghề đào tạo cho phù hợp, theo quy định của pháp luật.

Đối tượng đào tạo người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển đá dăm, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4045/VP-KT, ngày 18/8/2023) về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển đá dăm, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm về xe chở hàng quá trọng tải, cơi nới thành thùng xe, chở đá dăm, vật liệu xây dựng không có bạt che đậy, rơi vãi,… phá hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu đá dăm trên địa bàn tỉnh, công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4044/VP-KT, ngày 18/8/2023) tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể.

Theo đó, yêu cầu: đối với Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành khóa VI, lần thứ 9 cần tiếp tục rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên gắn với chức năng, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm để nâng cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên và đổi mới phương thức hoạt động để giải quyết kịp thời các khó khăn cho các hợp tác xã; kịp thời tham mưu cho các cấp chính quyền có các giải pháp phù hợp với thực tiễn để hỗ trợ các hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, tạo sự rõ nét trong việc liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã với doanh nghiệp.

Đối với Ủy viên Ban Chấp hành là các sở, ban, ngành tỉnh: tiếp tục rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn; các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã của tỉnh; triển khai tích cực, hiệu quả Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới....

Đối với các Hợp tác xã của tỉnh phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên thực hiện có hiệu quả các hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh; phát huy tính tự chủ, sáng tạo, tuân thủ pháp luật trong hoạt động.

Chỉ đạo thực hiện Công điện  số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023 - 2024

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4078/VP-KGVX, ngày 20/8/2023) thực hiện Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023 - 2024.

Theo đó, giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023 - 2024.

 Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 174/KH-UBND, ngày 20/8/2023).

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Nội dung: các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Tổ chức trao Giải cho tập thể và cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 lồng ghép trong Cuộc họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn Quý III/2023.

Hình thức: tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên môi trường số, gồm: các trang mạng xã hội; Cổng, Trang thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật; In ấn băng rôn, áp phích tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh,…

 Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương cải tạo, sửa chữa khắc phục xử lý sự cố nước thải và các trạm máy bơm thuộc dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương (Công văn số 1114/UBND-KT, ngày 20/8/2023) cải tạo, sửa chữa khắc phục xử lý sự cố nước thải và các trạm máy bơm thuộc dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn I.

Giao Sở Tài chính xem xét cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng để triển khai thực hiện nội dung trên. Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống quản lý vận hành để có biện pháp khắc phục kịp thời khi phát sinh sự cố, đảm bảo hiệu quả công trình tránh gây ô nhiễm môi trường; căn cứ dự toán năm 2023 được UBND tỉnh giao khẩn trương thực hiện rà soát các nhiệm vụ chi và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, đảm bảo đầy đủ hồ sơ kịp thời thanh toán, quyết toán các nội dung kinh phí trong năm 2023. Trường hợp không sử dụng hết dự toán kinh phí được giao thì chủ động tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính và các cơ quan theo quy định hiện hành.