Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 07/8 đến ngày 13/8/2023)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ; Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành năm 2023; Kế hoạch triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo việc triển khai Khung Kế hoạch hành động thích ứng với quy định không gây mất rừng EU; Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng; Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023; Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, đá, ngập lụt, bảo đảm an toàn hồ đập; Phát động đợt thi đua cao điểm đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2023; UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5828/VPCP-KSTT ngày 01/8/2023; UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam; Quyết định kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023; Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định giao biên chế các tổ chức Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2023; Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định thành lập Ban Giám sát Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức; Quyết định phê duyệt kết quả các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022 - 2023; Quyết định thành lập Tổ công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

 

123

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Chiều ngày ngày 8/8/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Cuộc họp thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo số 192/BC-BQLKKTCK ngày 30/6/2023 về kết quả xem xét các nội dung liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện đấu giá thửa đất số 156 và 178 tại Khu Phi thuế quan; Công văn số 766/BQLKKTCK-HT ngày 12/7/2023, Công văn số 808/BQLKKTCK-HT ngày 20/7/2023 về việc báo cáo bổ sung nội dung liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện đấu giá thửa đất số 156 và 178 tại Khu Phi thuế quan; Báo cáo số 490/BC-STNMT ngày 26/7/2023 về việc xin chủ trương lập phương án đấu giá quyền cho thuê đất và bán tài sản gắn liền với đất khu đất chợ Bờ Sông tại phường Vĩnh Trại và phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn để thực hiện dự án theo quy hoạch; Báo cáo số 164/BC-CT ngày 21/7/2023 về việc đề xuất giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương; Báo cáo số 329/BC-STC ngày 21/7/2023 về việc đề xuất nội dung giảm tiền sử dụng nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;Báo cáo số 314/BC-SKHĐT ngày 24/7/2023 về đề xuất điều chỉnh dự án Khu đô thị Phú Lộc I + II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1048/UBND-KT, ngày 07/8/2023) chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ, tại

Theo đó, yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 726/CĐ-TTg ngày 06/8/2023 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực phòng chống thiên tai của đơn vị để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về việc ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước mọi diễn biến của thời tiết. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất. Tiếp tục rà soát, di dời, sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại (nếu có). Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất ngay sau lũ.

Các sở, ngành liên quan, thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động chỉ đạo, tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn. Chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai. Tăng cường, kịp thời cảnh báo, dự báo về tình hình mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản, lý vận hành các công trình thủy lợi, chủ động vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình bảo đảm điều tiết lũ cho vùng hạ du. Thường xuyên tăng cường các thông tin về diễn biến của mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đến người dân và các cấp chính quyền, để chủ động phòng tránh.

Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành năm 2023

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1227/QĐ-UBND, ngày 07/8/2023 về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành năm 2023.

Theo đó, phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành năm 2023 gồm 244 chỉ tiêu. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo 125 chỉ tiêu, Sở Y tế 99 chỉ tiêu, Sở Tài nguyên và Môi trường 04 chỉ tiêu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 04 chỉ tiêu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 08 chỉ tiêu, Sở Thông tin và Truyền thông 01 chỉ tiêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03 chỉ tiêu.

Các sở, ngành tổ chức tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm được phê duyệt và theo đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng. Thời gian tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức hoàn thành trước ngày 30/12/2023, báo cáo danh sách những người được tuyển dụng (gửi về Sở Nội vụ) trước ngày 30/01/2024.

Kế hoạch triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 168/KH-UBND, ngày 07/8/2023).

Mục đích nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành Công an, Tư pháp, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm bớt TTHC, khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, giả mạo hồ sơ, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian giải quyết... tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.

Nội dung thực hiện: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 02 nhóm TTHC liên thông để Nhân dân biết, thực hiện, hướng dẫn, vận động người dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đến Bộ phận Một cửa cấp xã để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ trực tiếp thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC sử dụng thành thạo, quản trị phần mềm 02 dịch vụ công liên thông; triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình hướng dẫn theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC liên thông.

Chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1049/UBND-KT, ngày 07/8/2023) thực hiện đầu tư xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện biên giới (Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định, Văn Lãng lập kế hoạch tổng thể về xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện biên giới rà soát các cột mốc chưa được xây dựng đường kiểm tra cột mốc, phối hợp với các cơ quan liên quan lập Kế hoạch (hoặc Đề án) tổng thể về xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành. Trong đó xác định cụ thể danh mục dự án (công trình) đầu tư xây dựng, chủ đầu tư, nguyên tắc và phương thức thực hiện theo cơ chế Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025. Tổ chức triển khai thực hiện ngay các thủ tục đầu tư nguồn vốn đã được phân bổ năm 2023 theo quy định.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hướng dẫn chung về phương pháp lập, triển khai thiết kế, quản lý dự án công trình đường nhánh lên mốc giới phù hợp với tính chất địa hình gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để triển khai thực hiện năm 2023 và tích hợp vào Kế hoạch tổng thể.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn chung việc thực hiện đối với nguồn vốn xã hội hóa huy động được thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trên cơ sở các quy định của ngành, gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tích hợp vào Kế hoạch tổng thể.

Chỉ đạo việc triển khai Khung Kế hoạch hành động thích ứng với quy định không gây mất rừng EU

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 4851 /VP-KT, ngày 08/8/2023) về việc triển khai Khung Kế hoạch hành động thích ứng với quy định không gây mất rừng EU.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 5179/BNN-HTQT ngày 01/8/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cùng đồng hành, bổ sung kế hoạch hoạt động của địa phương thích ứng với EUDR (EUDR là quy định mới nhất của EU liên quan đến vấn đề phát triển xanh và bền vững, trong đó quy định cụ thể về các sản phẩm nông sản không gây mất rừng), trong đó tập trung một số nội dung như sau: giám sát chặt chẽ vùng nguy cơ rủi ro cao (các vùng trồng xen kẽ rừng) đối với các ngành hàng bị ảnh hưởng bởi EUDR, đặc biệt là cà phê, tăng cường tuần tra,giám sát cộng đồng để bảo vệ rừng; giao các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp với các đơn vị của Bộ, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế xây dựng và công nhận cơ sở dữ liệu quốc gia về rừng tự nhiên và vùng trồng, rà soát và thống nhất bản đồ thực địa, tuyên truyền phổ biến quy định EUDR, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đến các cơ quan quản lý các cấp, các tác nhân trong các chuỗi giá trị ngành hàng, hỗ trợ chuyển đổi, cải thiện sinh kế cho nông dân, đặc biệt người dân tộc ở khu xen kẽ rừng và tiếp giáp rừng để đáp ứng quy định EUDR.

Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND, ngày 08/8/2023 phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

Mục đích nhằm huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng công trình Đền Chi Lăng tạo nên một quần thể công trình kiến trúc lịch sử, văn hoá tâm linh, thể hiện được giá trị lịch sử của địa danh Chi Lăng; thể hiện tính nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đợt thi đua thực hiện từ ngày 15/8/2023 đến ngày 01/10/2023. Phấn đấu tổng giá trị huy động trong đợt thi đua đạt trên 10 tỷ đồng.

Nội dung thi đua: đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng của vùng đất Chi Lăng để các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Đền Chi Lăng; huy động các nguồn lực bằng tiền, ngày công, công trình, vật liệu, hiện vật để hỗ trợ xây dựng Đền Chi Lăng; vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp, thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp… để thu hút sự quan tâm của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia quyên góp, ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng trong đợt thi đua cao điểm và những năm tiếp theo.

Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030 (Kế hoạch số 169/KH-UBND, ngày 08/8/2023).

Theo đó, Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2023 - 2025: giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 35%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 0,3%; giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 30%; tại nhà hàng xuống dưới 55%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 60%; tại khách sạn xuống dưới 55%; ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Giai đoạn 2026 - 2030: giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 32%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 0,2%; giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 50%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 55%, tại khách sạn xuống dưới 50%; iếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phâm thuôc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTHTL; tăng cường và đổi mới các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHTL; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCTHTL; kiện toàn, nâng cao năng lực mạng lưới về PCTHTL.

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023

UBND tỉnh Quyết định (Quyết định số 1241/QĐ-UBND, ngày 08/8/2023) về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023.

Theo đó, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo phòng và các chuyên viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

Giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng có các công chức Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ và công chức Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ thành lập các bộ phận giúp việc theo quy định và thành lập Tổ thư ký giúp việc (nếu cần thiết), tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định, kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức kỳ tuyển dụng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển, xét tuyển.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, đá, ngập lụt, bảo đảm an toàn hồ đập

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3824/VP-KT, ngày 08/8/2023) thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, đá, ngập lụt, bảo đảm  an toàn hồ đập.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu tại Công văn số 14/VP-KH ngày 05/8/2023.

Theo đó, chủ động kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, phương án phù hợp với thực tế, xác định các khu vực trọng điểm về thiên tai, khu vực nguy cơ sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt, các khu vực trũng thấp khu đô thị, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả các tình huống xảy ra.

Phát động đợt thi đua cao điểm đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” (Kế hoạch số 170/KH-UBND, ngày 08/8/2023).

Đợt thi đua cao điểm 100 ngày, bắt đầu từ ngày 20/8/2023 đến hết ngày 30/11/2023.

Nội dung thi đua tập trung vào đẩy mạnh triển khai số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực lên Kho dữ liệu số hoá TTHC của tỉnh; phấn đấu đạt và vượt tỷ lệ số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được giao tại Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh (bao gồm các hồ sơ giải quyết TTHC từ năm 2018 đến hết ngày 30/11/2023), cụ thể: 70% đối với cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 60% đối với cơ quan, đơn vị cấp huyện và 55% đối với cấp xã; thi đua nâng cao tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến được giao tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh, phấn đấu mỗi chỉ tiêu tăng 5% so với kế hoạch được giao; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, giấy tờ, tài liệu giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết TTHC để người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ đã được số hoá khi giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện tiếp nhận, cập nhật, giải quyết và trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; thực hiện điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2023

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1052/UBND-KGVX, ngày 08/8/2023).

Các sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hoá của các tổ chức, cá nhân để tổ chức cho tất cả trẻ em (TE) đều được vui đón Tết Trung thu. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu bảo đảm an toàn, thiết thực, lành mạnh, tiết kiệm, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc, phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị; quan tâm đến TE có hoàn cảnh đặc biệt, TE thuộc hộ nghèo, TE vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, TE mồ côi và TE bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, quan tâm thăm, tặng quà, tặng học bổng cho TE nhân dịp Tết Trung thu tại một số trường học và cơ sở nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với TE.

Tăng cường truyền thông về các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho TE, về Luật TE và các văn bản hướng dẫn thi hành, phòng ngừa, ngăn chặn xâm hại, bạo lực TE, phòng, chống tai nạn thương tích cho TE, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt vì TE, phê phán, lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền TE.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5828/VPCP-KSTT ngày 01/8/2023

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5828/VPCP-KSTT ngày 01/8/2023 của Văn phòng Chính phủ (Công văn số 1056/UBND-TTPVHCC, ngày 09/8/2023).

Yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nội dung về tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo tại Công văn số 942/UBND-TTPVHCC ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính để kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023

UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 (Công văn số 1059 /UBND-KGVX, ngày 09/8/2023).

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm soát, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 877/QĐ-TTg; cấp tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn; thông báo số dự kiến chi KCB BHYT năm 2023 đến từng cơ sở KCB BHYT trong phạm vi dự toán chi KCB BHYT được giao; tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về BHYT; phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm đạt mục tiêu phát triển BHYT theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023; tăng cường công tác giám định việc sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế theo quy định; tăng cường công tác giám định BHYT theo đúng quy trình giám định BHYT.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo BHXH huyện, các cơ sở KCB trên địa bàn nghiêm túc thực hiện công tác quản lý chi KCB BHYT theo quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm đạt 94,05% mục tiêu độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1062/UBND-KT, ngày 09/8/2023) tăng cường ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam.

Các sở, ngành chức năng liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép mặt hàng thịt lợn, lợn thịt (lợn thương phẩm) lưu thông trên thị trường; tổ chức duy trì chốt chặn, tuần tra tại các đường mòn qua biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi nhập lậu lợn trên tuyến biên giới, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, các hành vi gian lận thương mại thông qua hoạt động xuất nhập khẩu và các hành vi vi phạm liên quan đến mặt hàng thịt lợn; triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu lợn. Cùng với đó tăng cường công tác quản lý thú y, kiểm dịch động vật, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, giám sát chặt chẽ những cơ sở chăn nuôi tập trung, điểm tập kết, phát luồng hàng hóa, sơ chế thực phẩm, chú trọng địa bàn biên giới, khu vực cửa khẩu; tăng cường truyền thông về nguy cơ lây lan các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép.

UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, giám sát, kiểm soát thị trường thực phẩm có nguồn gốc động vật để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, các cơ sở thu gom, giết mổ động vật, nhất là mặt hàng lợn thịt tại các địa điểm thu gom, phân luồng hàng hóa, địa bàn tiếp giáp biên giới; tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay, không tham gia vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép qua biên giới vào Việt Nam.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1062/UBND-KT, ngày 09/8/2023) tăng cường ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam tại.

Các sở, ngành chức năng liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép mặt hàng thịt lợn, lợn thịt (lợn thương phẩm) lưu thông trên thị trường; tổ chức duy trì chốt chặn, tuần tra tại các đường mòn qua biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi nhập lậu lợn trên tuyến biên giới, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, các hành vi gian lận thương mại thông qua hoạt động xuất nhập khẩu và các hành vi vi phạm liên quan đến mặt hàng thịt lợn; triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu lợn. Cùng với đó tăng cường công tác quản lý thú y, kiểm dịch động vật, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, giám sát chặt chẽ những cơ sở chăn nuôi tập trung, điểm tập kết, phát luồng hàng hóa, sơ chế thực phẩm, chú trọng địa bàn biên giới, khu vực cửa khẩu; tăng cường truyền thông về nguy cơ lây lan các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép.

UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, giám sát, kiểm soát thị trường thực phẩm có nguồn gốc động vật để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, các cơ sở thu gom, giết mổ động vật, nhất là mặt hàng lợn thịt tại các địa điểm thu gom, phân luồng hàng hóa, địa bàn tiếp giáp biên giới; tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay, không tham gia vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép qua biên giới vào Việt Nam.

Quyết định kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023

UBND tỉnh ban hành Quyết định kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Quyết định số 1254/QĐ-UBND, ngày 10/8/2023).

Theo đó, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại một số đơn vị; kiểm tra kết quả thi hành một số quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Thời gian hoàn thành kiểm tra trước ngày 30/11/2023. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2023.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3890/VP-KGVX, ngày 10/8/2023) về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh và yêu cầu của Bộ TT&TT tại Công văn số 3109/BTTTT-CĐSQG ngày 01/8/2023.

Công văn của Bộ TT&TT nêu rõ: các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát và lựa chọn các thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện đảm bảo triển khai DVCTT toàn trình và một phần theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ, UBND tỉnh bảo đảm tối thiểu 80% TTHC được cung cấp dưới dạng DVCTT, tối thiểu 80% DVCTT được cung cấp dưới dạng dịch vụ công toàn trình trong tháng 8/2023; khẩn trương hoàn thành triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử; xem xét, có chính sách giảm phí, lệ phí, ban hành chính sách giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT, triển khai thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy; đẩy mạnh việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để hỗ trợ triển khai DVCTT; cung cấp đầy đủ, đa dạng và nâng cao chất lượng các kênh tương tác, hỗ trợ người dân, triển khai cung cấp DVCTT trên thiết bị di động bảo đảm thuận tiện cho người dân truy cập, sử dụng,… 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3893/VP-NC, ngày 10/8/2023) về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tư pháp.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 3429/BTP-TCCB ngày 03/8/2023, Bộ Tư pháp đề nghị UBND  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Thông tư số 02/2023/TT-BTP bằng các hình thức phù hợp đến các đơn vị, tổ chức liên quan thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BTP và các quy định pháp luật  có liên quan xây dựng đề án vị trí việc làm và gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

Quyết định giao biên chế các tổ chức Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Lạng Sơn năm 2023

UBND tỉnh Quyết định giao biên chế các tổ chức Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (Quyết định số 1262/QĐ-UBND, ngày 11/8/2023).

Theo đó, giao biên chế các tổ chức Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Lạng Sơn năm 2023 là 99 biên chế. Trong đó, 50 biên chế trong các Hội cấp tỉnh, 44 biên chế trong các Hội cấp huyện, 05 biên chế dự phòng.

Chủ tịch các tổ chức Hội và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quyết định giao biên chế đối với các đơn vị trực thuộc trong phạm vi biên chế được giao (nếu có); tổ chức thực hiện quản lý biên chế và thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1070/UBND-NC, ngày 11/8/2023) tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2023.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo Hội đồng tuyển dụng viên chức, các bộ phận giúp việc của Hội đồng chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, điều kiện và tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong quá trình tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023.

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, đa dạng về kỳ tuyển dụng viên chức của cơ quan, đơn vị để người có nhu cầu biết và đăng ký dự thi, đồng thời nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân biết và cùng tham gia giám sát kỳ thi, tăng cường phối hợp với lực lượng Công an để đảm bảo tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 172/KH-UBND, ngày 11/8/2023).

Theo đó, Kế hoạch phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 gồm: Cường độ phát thải khí nhà kính trên GRDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014.

Xanh hóa các ngành kinh tế: tiêu hao năng lượng sơ cấp trên GRDP bình quân giai đoạn 2023 - 2030 giảm từ 1,0 - 1,5%/năm; tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đạt 15 - 20%; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%; ít nhất 20% tổng diện tích cây trồng có tưới được áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững: tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đô thị được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định đạt 99%; 90% lượng CTRSH phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu; 85% chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi được thu gom, tái sử dụng, tái chế làm phân hữu cơ, biogas và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 100% bao bì đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật phải được thu gom, lưu giữ và xử lý theo đúng quy định. Đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý CTRSH đô thị phải đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%; tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định lần lượt đạt trên 50% đối với đô thị loại II trở lên và 20% đối với các loại đô thị còn lại; tỷ lệ mua sắm công xanh trong tổng mua sắm công đạt ít nhất 35%.

Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh. Chỉ số phát triển con người (HDl) đạt trên 0,75. Xây dựng và triển khai Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh; 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Quyết định thành lập Ban Giám sát Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban Giám sát Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức (Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 11/8/2023).

Ban Giám sát Hội đồng kiểm tra, sát hạch do đồng chí Cao Minh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng ban.

Các Ủy viên Ban Giám sát là đồng chí:  Lê Thị Thu, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh; đồng chí Nông Quốc Khánh, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban Giám sát có nhiệm vụ giám sát theo quy định tại Điều 36 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quyết định phê duyệt kết quả các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022 - 2023

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Công nhận 11 địa bàn (gồm: 08 xã, 02 thị trấn, 01 phường) thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022 – 2023 tại Quyết định số 113/QĐ-BCĐ, ngày 11/8/2023.

Cụ thể:  Phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;  Xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;  Xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;  Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;  Xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; Xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn;  Xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn;  Xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;  Xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức và lực lượng vũ trang của tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của 11 địa bàn xã, phường, thị trấn được công nhận chuyển hóa tại Điều 1 tiếp tục thực hiện các nội dung biện pháp công tác nhằm duy trì kết quả đạt được.

Quyết định thành lập Tổ công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1261/QĐ-UBND, ngày 11/8/2023 về thành lập Tổ công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Theo đó, đồng chí Trần Lê Tuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh làm Tổ trưởng; các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh làm Tổ Phó Thường trực và Tổ phó. Các thành viên Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Tư pháp, Xây dựng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội và Trưởng các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục Thống kê./.