Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 17/7 đến ngày 23/7/2023)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Công điện về việc tập trung ứng phó cơn bão số 01 năm 2023 (bão TALIM); Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Phê duyệt phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 cho các công trình thực hiện năm 2021, năm 2022; Chỉ đạo về việc chấm dứt hoạt động của 02 dự án đầu tư đã hết thời gian ngừng hoạt động; Quyết định quy định nguyên tắc, phương thức làm việc và nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022; Chỉ đạo phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023; Chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2023; UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chỉ đạo kiểm tra, xử lý các vị trí nắp cống hư hỏng trên các tuyến đường thành phố, các vị trí cây xanh có nguy cơ gẫy đổ và hệ thống dây cáp viễn thông, điện lực treo sai quy chuẩn, tiềm ẩn mất ATGT trên các tuyến đường giao thông; UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC; Chỉ đạo tổ chức thực hiện Thông tư số 50/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thành lập Hội đồng thẩm định tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023; Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật  về lao động, việc làm, quản lý giá phân đạm, phân NPK, thuốc bảo vệ thực vật, vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; Chỉ đạo thực hiện nội dung Báo cáo số 4909/BC-VPCP ngày 03/7/2023 của Văn phòng Chính phủ;  Phê duyệt Quy hoạch phân khu phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000; Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử theo Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

123

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Chiều ngày 18 và sáng ngày 21/7/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Cuộc họp thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Chiều ngày 18/7/2023 họp xem xét các nội dung: Công văn số 1518/SKHĐT-ĐKKD ngày 28/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin chủ trương xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình số 79/TTr-SLĐTBXH ngày 16/6/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục nghề đào tạo, phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho một số đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 1990/BC-SGDĐT ngày 29/6/2023 về Phương án tổ chức, sắp xếp lại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Sáng ngày 21/7/2023 họp xem xét các nội dung: Tờ trình số 99/TTr-STC ngày 23/6/2023 của Sở Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; Báo cáo số 288/BC-STC ngày 30/6/2023 của Sở Tài chính về kết quả kiểm tra đơn và đề xuất phương án xử lý đơn của Bà Chu Thị Bích (thực hiện theo uỷ quyền của bà Đoàn Thị Nhung), liên quan đến khu đất đấu giá Trạm bảo vệ thực vật (cũ) số 50, đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 291/BC-STC ngày 04/7/2023 của Sở Tài chính về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện thu tiền trông giữ xe ô tô chở hàng hóa xuất khẩu tại bãi Khu phi thuế quan; Tờ trình số 47/TTr-SCT ngày 30/6/2023 của Sở Công Thương về việc đề nghị ban hành Quy chế lựa chọn, hỗ trợ, quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030”; Báo cáo số 217/BC-STP ngày 12/7/2023 của Sở Tư pháp về việc xem xét Báo cáo số 392/BC-STNMT ngày 27/6/2023 về dấu hiệu vi phạm dự án đường Tân Tri - Nghinh Tường.

 

Công điện về việc tập trung ứng phó cơn bão số 01 năm 2023 (bão TALIM)

UBND tỉnh ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 17/7/2023 về việc tập trung ứng phó cơn bão số 01 năm 2023 (bão TALIM).

Để kịp thời ứng phó với diễn biến cơn bão số 01, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố tiếp tục tập trung cao độ, triển khai cấp bách các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với cơn bão số 01 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 646/CĐ-TTg ngày 16/7/2023 và Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 16/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Một số nhiệm vụ cụ thể cần triển khai ngay:

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các giải pháp phòng tránh, ứng phó với bão số 01, phân công lãnh đạo UBND cấp huyện trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng tránh, ứng phó trên địa bàn quản lý, chủ động, kiên quyết di dời, sơ tán dân tại khu vực vực có nguy ngập sâu, chia cắt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn; rà soát, kiểm tra, đảm bảo an toàn đối với khu khai thác khoáng sản, các công trình xây dựng đang thi công, kiểm tra lồng bè, ao nuôi trồng thủy sản...; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo đến các địa phương và người dân để chủ động phòng tránh.

Các sở, ngành liên quan chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; phối hợp với các địa phương triển khai công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, nhất là khi xả lũ khẩn cấp, bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện; chủ động bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường giao thông chính; chủ động phương án triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó bão số 1, mưa lũ, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường đưa tin kịp thời về diễn biến của bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn theo dõi chặt chẽ, tăng cường các bản tin dự báo, cảnh báo thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa, lũ, ngập úng, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Giám đốc công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn chủ động biện pháp bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu do đơn vị quản lý; thường xuyên kiểm tra, trực ban, giám sát an toàn công trình, xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra sự cố.

Các sở, ban, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 1, mưa lũ theo quy định. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh nắm tình hình, diễn biến mưa lũ, chủ động kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 01 tại các huyện, thành phố được giao phụ trách.

 

Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 17/7/2023).

Mục tiêu đến năm 2025: 70% cơ quan báo chí của tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước), năm 2030, đạt 100%; 50% cơ quan báo chí của tỉnh sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động, năm 2030 đạt 90%; 80% cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phát triển cơ quan truyền thông đa phương tiện của địa phương; các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 30% cơ quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%; 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí; 100% cơ quan báo chí điện tử có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

Một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện: nâng cao nhận thức, tăng cường công tác tuyên truyền; rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật; phát triển các sản phẩm báo chí số; ứng dụng nền tảng số cho các cơ quan báo chí của tỉnh; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước hoạt động báo chí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý báo chí, chấn chỉnh vi phạm hoạt động báo chí.

 

Phê duyệt phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 cho các công trình thực hiện năm 2021, năm 2022

UBND tỉnh phê duyệt phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 cho các công trình thực hiện năm 2021, năm 2022 (Quyết định số 1101/QĐ-UBND, ngày 17/7/2023).

Theo đó, phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 cho các công trình thực hiện năm 2021, năm 2022 với tổng số kinh phí là 17.050 triệu đồng như sau: Sở Giao thông vận tải thực hiện: kinh phí hỗ trợ xi măng là 1.130,0 triệu đồng; các huyện thực hiện hỗ trợ mua vật liệu cát, đá, sỏi, hỗ trợ thi công và chi phí khác là 15.920,0 triệu đồng.

Sở Giao thông vận tải và các Chủ đầu tư có trách nhiệm sử dụng kinh phí được hỗ trợ để thanh toán các khoản mua xi măng, cát, đá để xây dựng mặt đường, chi phí thi công và chi phí khác theo đúng danh mục công trình, nội dung Đề án Phát triển giao thông nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành.

 

Chỉ đạo về việc chấm dứt hoạt động của 02 dự án đầu tư đã hết thời gian ngừng hoạt động

UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo (Công văn số 926/UBND-KT, ngày 17/7/2023) về việc chấm dứt hoạt động của 02 dự án đầu tư đã hết thời gian ngừng hoạt động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án Đầu tư trồng rừng cây gỗ lớn và trồng cây dược liệu dưới  tán rừng tại huyện Văn Lãng và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn và dự án Đầu tư trồng rừng và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định.

 

Quyết định quy định nguyên tắc, phương thức làm việc và nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh ban hành Quyết định số 56/QĐ-HĐ, ngày 17/7/2023 quy định nguyên tắc, phương thức làm việc và nhiệm vụ của Hội đồng.

Theo đó, Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, công khai và quyết định theo đa số. Hội đồng chỉ xem xét đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN đối với những hồ sơ đáp ứng đúng nội dung, trình tự theo quy định pháp luật chuyên ngành về quản lý, phát triển CCN.

Hội đồng tổ chức họp đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN theo Bộ tiêu chí ban hành kèm Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh. Cuộc họp chỉ được thực hiện khi có ít nhất 2/3 thành viên tham gia.

Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội đồng; quyết định triệu tập họp, thành phần họp, nhận xét, thống nhất kết quả đánh giá và kết luận phiên họp. Các thành viên Hội đồng tham dự các phiên họp của Hội đồng khi được triệu tập, thực hiện đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN bằng phiếu chấm điểm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về kết quả đánh giá lựa chọn.

 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 924/UBND-KT, ngày 17/7/2023) tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 08/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở; nâng cao chất lượng thẩm định xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 – 2025.

Các sở, ngành phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá kết quả theo bộ tiêu chí ban hành theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND, xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2023; phối hợp đôn đốc, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực cho các địa phương, các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao trước năm 2022 để thực hiện bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND; tổng kết việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các nhà văn hóa và khu thể thao đủ điều kiện được cấp.

 

Chỉ đạo phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3425/VP-KT, ngày 17/7/2023) về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2911/BXD-GĐ ngày 07/7/2023 và các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 27/5/2023.

 Công văn của Bộ Xây dựng nêu rõ: đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai ở địa phương theo tài liệu hướng dẫn đã được đăng tải trên Trang TTĐT của Bộ Xây dựng; tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung các giải pháp ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị, khu dân cư phù hợp với đặc điểm địa hình, khí hậu những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, từng bước di dời dân cư đến khu vực an toàn theo quy hoạch. Kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực đô thị bảo đảm việc chống ngập úng khi mưa, lũ đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu người dân giằng chống đảm bảo an toàn nhà ở trước mùa mưa bão đối với các công trình đang khai thác, sử dụng; các công trình đang thi công phải thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình, đối với công trình tháp viễn thông, truyền hình thực hiện công tác kiểm định chất lượng theo chu kỳ, bảo trì, sửa chữa; đối với các công trình hồ đập thực hiện kiểm tra, kiểm định an toàn trước mùa mưa bão.

 

Chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3417/VP-KT, ngày 17/7/2023) khẩn trương thực hiện các công việc liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng, UBND thành phố Lạng Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Nhà đầu tư đề xuất dự án) khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết các công việc phải thực hiện trong năm 2023 trên cơ sở kế hoạch tổng thể của dự án, dự kiến khối lượng thực hiện tương ứng với các thời điểm trong năm nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo khả năng giải ngân được kế hoạch vốn năm 2023 cho dự án.

 

Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2023, gồm: 612 chỉ tiêu tại Quyết định số: 1108/QĐ-UBND ngày 18/7/2023.

Cụ thể: UBND huyện Hữu Lũng: 74 chỉ tiêu. UBND huyện Cao Lộc: 48 chỉ tiêu. UBND huyện Văn Lãng: 87 chỉ tiêu. UBND huyện Đình Lập: 41 chỉ tiêu. UBND huyện Tràng Định: 73 chỉ tiêu. UBND huyện Bình Gia: 38 chỉ tiêu. UBND huyện Lộc Bình: 71 chỉ tiêu. UBND huyện Chi Lăng: 72 chỉ tiêu. UBND huyện Bắc Sơn: 25 chỉ tiêu. UBND thành phố Lạng Sơn: 43 chỉ tiêu. UBND huyện Văn Quan: 40 chỉ tiêu.  

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai công tác tuyển dụng viên chức năm 2023. Tổng hợp danh sách viên chức được tuyển dụng, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2023.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm được phê duyệt và theo đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng.

 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tại Công văn số 931/UBND-KT, ngày 18/7/2023.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 và Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Điều chỉnh tên gọi Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thành Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đối với các lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng mật độ xây dựng tối đa 60%, số tầng cao tối đa 07 tầng thành mật độ xây dựng tối đa 70%, số tầng cao tối đa 04 tầng.

Điều chỉnh quy hoạch cấp điện: từ lưới điện 35kV thành lưới điện 22kV.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ các quy hoạch xây dựng trên theo đúng quy định pháp luật. Sở Công Thương và các cơ quan liên quan phối hợp, hướng dẫn Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến cấp điện cho dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo quy định.

 

Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2023 (Kế hoạch số 156/KH-UBND, ngày 18/7/2023).

Đối tượng: Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực; cán bộ triển khai Chương trình các cấp gồm cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành chủ trì và tham gia tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình và cán bộ, công chức các tổ chức đoàn thể, lực lượng cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia vào quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình.

Nội dung: đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp thực hiện Chương trình theo Quyết định số 752/QĐ-UBDT ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh cho các đối tượng trực tiếp thực hiện Chương trình, tổ chức hội thảo, hội nghị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm. Các nội dung tập huấn, bồi dưỡng có thể tổ chức nhiều lần để cung cấp kiến thức phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

 

Chỉ đạo kiểm tra, xử lý các vị trí nắp cống hư hỏng trên các tuyến đường thành phố, các vị trí cây xanh có nguy cơ gẫy đổ và hệ thống dây cáp viễn thông, điện lực treo sai quy chuẩn, tiềm ẩn mất ATGT trên các tuyến đường giao thông

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh chỉ đạo (Công văn số 120/BATGT-VP, ngày 19/7/2023) kiểm tra, xử lý các vị trí nắp cống hư hỏng trên các tuyến đường thành phố, các vị trí cây xanh có nguy cơ gẫy đổ và hệ thống dây cáp viễn thông, điện lực treo sai quy chuẩn, tiềm ẩn mất ATGT trên các tuyến đường giao thông.

Ban ATGT các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát và thực hiện sửa chữa ngay các vị trí nắp hố ga bị hư hỏng, lún vỡ, các vị trí cao và thấp hơn mặt đường… trên các tuyến đường do địa phương quản lý, nhất là các tuyến đường nằm trong khu vực đông dân cư trên địa bàn huyện, thành phố; chỉ đạo kiểm tra, rà soát đánh giá ngay tình trạng các cây xanh trồng trên vỉa hè, ven đường thuộc địa bàn quản lý để kịp thời đốn hạ các cây có nguy cơ bị bật gốc, gẫy đổ, chặt tỉa cành, không để cành cây gẫy, rơi xuống đường, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Cùng với đó, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp và yêu cầu Công ty Điện lực Lạng Sơn, các doanh nghiệp viễn thông tổ chức kiểm tra, rà soát và có phương án sắp xếp, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông, cáp truyền hình, cáp điện lực treo dọc các tuyến đường thành phố, các tuyến đường thuộc khu vực thị trấn các huyện, khu đông dân cư; phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm, gây mất trật tự ATGT, thiệt hại đến tài sản, sức khoẻ, tính mạng của người dân.

 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (Công văn số 942/UBND-TTPVHCC, ngày 19/7/2023).

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC) và việc tham gia ý kiến đối với quy định về TTHC trong đề nghị xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo quy định; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát, đánh giá. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh, đổi mới việc thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; rà soát, loại bỏ ngay theo thẩm quyền những TTHC đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Các sở, ngành liên quan phối hợp với các cơ quan tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình các TTHC, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong đó chú trọng nội dung thực hiện các quy định trong giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân; theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của cơ quan giải quyết TTHC, người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC để kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Thông tư số 50/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3471/VP-KT, ngày 19/7/2023) về tổ chức thực hiện Thông tư số 50/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.

Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 50/2023/TT-BTC. Tổng hợp, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Nghị định số 42/2023/NĐ-CP theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Điều 5 và đề nghị tạm cấp kinh phí thực hiện tại khoản 3 Điều 6 Thông tư trên (nếu có).

 

Thành lập Hội đồng thẩm định tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1116/QĐ-UBND, ngày 20/7/2023).

Theo đó, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định; Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Các thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. Hội đồng thẩm định thành lập Tổ chuyên viên liên ngành để giúp việc, mỗi cơ quan trong thành viên Hội đồng thẩm định cử 02 công chức tham gia thành viên Tổ chuyên viên liên ngành.

Thành viên Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chung về kết quả thẩm định của Hội đồng. Hội đồng thẩm định, Tổ chuyên viên liên ngành tự giải thể sau khi kết thúc thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

 

Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3485 /VP-KT, ngày 20/7/2023) về việc thực hiện Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cụ thể nội dung, tình hình triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và miền núi, trên cơ sở đó tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị cụ thể, trực tiếp gửi Ủy ban Dân tộc đúng thời hạn yêu cầu. Đồng thời, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc.

Theo Thông báo số 1201/TB-UBDT ngày 17/7/2023 của Ủy ban Dân tộc, các cơ quan công tác dân tộc từ trung ương tới địa phương cần nghiên cứu kỹ các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu và miền núi và các văn bản chỉ đạo có liên quan để thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, chủ động tham mưu, đề xuất cấp uỷ chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa bàn, từng dân tộc; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác dân tộc.

 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật  về lao động, việc làm, quản lý giá phân đạm, phân NPK, thuốc bảo vệ thực vật, vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm, quản lý giá phân đạm, phân NPK, thuốc bảo vệ thực vật, vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1119/QĐ-UBND, ngày 21/7/2023).

Theo đó, Đoàn kiểm tra do đồng chí Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đồng chí Dương Công Luyện, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp làm Phó Trưởng đoàn.

Thành viên Đoàn kiểm tra là lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành gồm: phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Lao động việc làm - Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Công Thương, phòng Quản lý Giá công sản và doanh nghiệp, Sở Tài chính, phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thu thập, lập danh mục, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm, quản lý giá phân đạm, phân NPK, thuốc bảo vệ thực vật, vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

 

Chỉ đạo thực hiện nội dung Báo cáo số 4909/BC-VPCP ngày 03/7/2023 của Văn phòng Chính phủ

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3503 /VP-TTPVHCC, ngày 21/7/2023) về việc thực hiện nội dung Báo cáo số 4909/BC-VPCP ngày 03/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Văn bản số 681/UBND-TTPVHCC ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng quy định, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết TTHC, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà; nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, tổ chức, không để tình trạng giải quyết chậm, muộn, nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ, yêu cầu điều kiện trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

 

 Phê duyệt Quy hoạch phân khu phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000, tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND, ngày 21/7/2023.

Theo đó, phạm vi khu vực lập quy hoạch bao gồm khu ở số 4 và một phần khu ở số 1, 2, 3, 5 được xác định trong điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2025.

Phạm vi ranh giới được xác định như sau: phía Bắc giáp với khu dân cư xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (Quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc thành phố Lạng Sơn). Phía Nam giáp với khu dân cư xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và khu du lịch sinh thái hồ Na Vàng. Phía Đông giáp với tuyến đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc. Phía Tây giáp với khu dân cư phường Hoàng Văn Thụ, phường Vĩnh Trại, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Quy mô lập quy hoạch phân khu: 723,28ha. Quy mô dân số khoảng: 47.400 người.

Mục tiêu lập Quy hoạch nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn, định hướng phát triển đô thị thành phố Lạng Sơn đáp ứng lâu dài cho các nhu cầu hoạt động của các cơ sở sản xuất, dịch vụ, các khu dân cư và khu đô thị; từng bước tạo dựng không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với cảnh quan chung, có nét đặc trưng địa phương. Bảo vệ tốt hệ thống môi trường sinh thái, cảnh quan. Làm cơ sở cho việc xây dựng các khu dân sinh có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, hoàn thiện về dịch vụ, đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt. Làm cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng.

 

Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử theo Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử theo Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý (Công văn số 961/UBND-NC, ngày 23/7/2023).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng Kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng chỉ đạo, nhân rộng thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu song phương Chi Ma và các cửa khẩu khác (khi có đủ điều kiện); chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền thực hiện thủ tục biên phòng điện tử Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trước mắt tuyên truyền, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị).

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 148/KH-UBND của UBND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác tuyên truyền thủ tục biên phòng điện tử; chủ động quán triệt, tuyên truyền về thủ tục biên phòng điện tử theo Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn; các công ty, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về tính tiện ích, thuận lợi của thực hiện thủ tục biên phòng điện tử khi xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị./.