Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 10/7 đến ngày 16/7/2023)

Chỉ đạo bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng chống hạn; Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 22 điểm di tích quốc gia Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc tiến độ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị với các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp và các khu chức năng trên địa bàn; Chỉ đạo triển khai thực hiện cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2023 - 2024; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 07/7/2023 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng kinh nghiệm phát triển công nghệ cao của Hàn Quốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp thông minh năm 2023; Chỉ đạo việc áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 06/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định thành lập Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 29/6/2023; Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Vận động, tài trợ và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh; Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino; Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt 6 tháng cuối năm 2023; Kế hoạch tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023; Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh; Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành và quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hoá hồ sơ trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 400/UBQG-TT ngày 05/7/2023 của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chỉ đạo tăng cường việc thực hiện thống kê, công bố thủ tục hành chính nội bộ tại các cơ quan, đơn vị; Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, tỉnh; Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá; Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tình trạng tụ tập, đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập úng cục bộ, sạt lở đất; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông

123

Ảnh minh họa

Chỉ đạo bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng chống hạn

truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3286/VP-KT, ngày 10/7/2023) về bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng chống hạn.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị, đầu tư sửa chữa công trình phục vụ chống hạn.

UBND các huyện, thành phố: chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng Kế hoạch phòng, chống hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023 trên địa bàn; bố trí kinh phí từ ngân sách huyện và các nguồn huy động, lồng ghép hợp pháp khác để nạo vét hệ thống kênh mương khơi thông dòng chảy, tận dụng nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Chỉ đạo UBND các xã tổ chức tuyên truyền cho người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, khuyến cáo chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp đối với những vùng có nguy cơ hạn hán, thiếu nước.

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 22 điểm di tích quốc gia Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 22 điểm di tích quốc gia Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1051/QĐ-UBND, ngày 10/7/2023).

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch gồm có diện tích khoảng 2.428,83 ha, trong đó: Ranh giới lập quy hoạch 22 điểm di tích quốc gia diện tích khoảng 49,66 ha (Diện tích này sau khi đã rà soát thực tế các điểm di tích và kết hợp hồ sơ lập nhiệm vụ của 24 điểm di tích quốc gia đặc biệt). Phạm vi ranh giới 24 điểm di tích quốc gia đặc biệt và phạm vi nghiên cứu kết nối vùng không gian cảnh quan còn lại có diện tích khoảng 2.379,17 ha.

Phạm vi lập quy hoạch có diện tích khoảng 49,664 ha gồm: Cụm 08 di tích lịch sử cấp quốc gia tại thị trấn Chi Lăng: Cầu Quan Âm; Thành Lũy Kai Kinh; Lũng Ngần; Chợ Quận Công; Chùa Nái; Núi Bàn cờ; Núi Tay Ngai; Lân Ba Tài. Cụm 08 di tích lịch sử cấp quốc gia tại xã Chi Lăng: Hòn đá mổ lợn; Lò gạch cổ; Đình làng Trung; Quảng trường Đồng Đĩnh; Làng Đồn; Quán Thanh; Vực ải gốc Lý; Xóm gốc gạo. Cụm 05 di tích lịch sử cấp quốc gia tại thị trấn Đồng Mỏ: Núi Hòn Ngọc; Chùa Hang; Bến Tuần; Thành phủ Tràng Khánh; Làng Lìu và Cụm di tích lịch sử cấp quốc gia tại xã Mai Sao: Đền Hổ Lai.

Ranh giới lập quy hoạch: phía Bắc giáp xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng; phía Nam giáp xã Hòa Lạc và xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng; phía Đông giáp xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng và xã Tân Sơn, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; phía Tây giáp xã Thượng Cường, xã Hòa Bình và xã Y Tịch, huyện Chi Lăng.

Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc tiến độ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị với các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp và các khu chức năng trên địa bàn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3297/VP-KT, ngày 10/7/2023) tiếp tục đôn đốc tiến độ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị với các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp và các khu chức năng trên địa bàn.

Theo đó, giao Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch (UBND các huyện, thành phố) báo cáo về tiến độ, kế hoạch lập quy hoạch; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/12/2023 theo quy định. UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát kế hoạch tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt danh mục quy hoạch đối với các đồ án được UBND tỉnh giao đảm bảo theo đúng quy định; thực hiện quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định pháp luật hiện hành; định kỳ hằng tháng, hằng quý lập báo cáo gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, đồng thời đề xuất với UBND tỉnh thu hồi chủ trương cho tài trợ quy hoạch đối với các địa điểm lập quy hoạch đã quá thời hạn nghiên cứu, không đáp ứng theo yêu cầu.

Chỉ đạo triển khai thực hiện cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2023 - 2024

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3309/VP-KGVX, ngày 10/7/2023) triển khai thực hiện cung ứng sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2023 - 2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3379/BGDĐT-GDTrH. Trong đó, lựa chọn SGK sử dụng trên địa bàn bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Khẩn trương tống hợp, đăng kí nhu cầu SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11, phối hợp chặt chẽ với các nhà xuất bản tổ chức tập huấn sử dụng SGK cho đội ngũ giáo viên bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Có giải pháp hỗ trợ cung ứng SGK đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo,... phục vụ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ SGK, thiết bị dạy học cho cơ sở giáo dục phổ thông và học sinh, đồng thời tuyên truyền, xây dựng ý thức giữ gìn SGK đế sử dụng được lâu dài. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn, cung ứng, sử dụng SGK, sách tham khảo tại các cơ sở giáo dục phố thông. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ GDĐT về việc sử dụng SGK và sách tham khảo tại các cơ sở giáo dục phố thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với những đơn vị, cá nhân vi phạm./.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống (Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 10/7/2023).

Mục đích nhằm tổ chức quán triệt sâu rộng, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg. Nâng cao công tác quản lý, phù hợp và thể chế hóa định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về kiến trúc; là căn cứ để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực theo Chỉ thị số 04/CT-TTg.

Một số nhiệm vụ thực hiện: quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo công tác lập, thực hiện quy hoạch, quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh; xác định rõ quy mô, ranh giới, tính chất, chức năng của khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022; quy hoạch, bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái nước mặt phục vụ mục tiêu thoát nước, kết hợp xử lý nước thải, tạo cảnh quan, vui chơi giải trí và các hoạt động khác; hướng dẫn các địa phương thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn nông thôn (tập trung, phi tập trung) phù hợp với đặc thù của các địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng xã, đầu tư xây dựng nông thôn gắn với quá trình phát triển đô thị; nâng cấp các dịch vụ đô thị ở khu vực nông thôn theo hướng tiếp cận với các tiêu chuẩn của đô thị để hỗ trợ quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế; tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các chính sách có liên quan; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình về nhà ở nông thôn trên địa bàn…

Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 07/7/2023 của Văn phòng Chính phủ

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3299 /VP-KGVX, ngày 10/7/2023) về việc thực hiện Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 07/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam tại cuộc họp của Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam năm 2023.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 07/7/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị: với chủ đề của năm 2023 “Người cao tuổi được chú trọng chăm lo và phát huy vai trò”, các cấp, ngành, các đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, ưu tiên thực hiện công tác này, tạo điều kiện cho người cao tuổi phát huy vai trò, thêm nhiều đóng góp cho xã hội; các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục bảo đảm tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030, Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 và các chế độ, chính sách, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về người cao tuổi.

Kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng kinh nghiệm phát triển công nghệ cao của Hàn Quốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp thông minh năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng kinh nghiệm phát triển công nghệ cao của Hàn Quốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp thông minh năm 2023 (Kế hoạch số 151/KH-UBND, ngày 10/7/2023).

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ, công chức tham mưu xây dựng nông thôn mới các cấp; tiếp cận kinh nghiệm phát triển công nghệ cao, xây dựng thương hiệu hàng hóa, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu xuất khẩu, tăng thu nhập cho người dân.

Đối tượng bồi dưỡng gồm cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện.

Bồi dưỡng lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào các nội dung: đổi mới chính sách nông nghiệp và lâm nghiệp tại Hàn Quốc; quy hoạch vùng sản xuất nông, lâm nghiệp nhằm phát huy thế mạnh, đặc điểm đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu của từng vùng miền, địa phương; những thách thức trong nông nghiệp và lâm nghiệp ở Hàn Quốc và Chính phủ ứng phó với những thách thức này như thế nào; nghiên cứu thực tế tại các nông trại, hợp tác xã… tại các địa phương của Hàn Quốc.

Thời gian tổ chức bồi dưỡng dự kiến trong tháng 10/2023, tại thành phố Seoul, Hàn Quốc.

Chỉ đạo việc áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

UBND tỉnh chỉ đạo về việc áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Công văn số 884 /UBND-KT, ngày 10/7/2023).

Theo đó, trình tự, thủ tục giảm thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ; thời gian áp dụng theo hiệu lực thi hành của Điều 2 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ.

Chi tiết mức giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ sau điều chỉnh thuế suất giá trị gia tăng (giảm từ 10% xuống còn 8%).

Cục Thuế  tỉnh thực hiện triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị liên quan theo đúng quy định, để người tiêu dùng, tổ chức, doanh nghiệp hiểu và được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 06/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3304 /VP-KT, ngày 10/4/2023) về việc triển khai thực hiện Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 06/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2023.

Các Sở, ngành: Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại khoản 5, Điều 2, Quyết định số 807/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 06/7/2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện nghiêm việc trích, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đúng thời hạn; đảm bảo tỷ lệ số nợ trên số tiền phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm sau thấp hơn năm trước; kịp thời ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Quyết định thành lập Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 11/7/2023). 

Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; Mời lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên Ban Vận động là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài Chính, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Ban Vận động có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện vận động đóng góp xây dựng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện hoạt động xây dựng Quỹ. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh ủng hộ, đóng góp, tài trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật phục vụ xây dựng Quỹ. Tiếp nhận và quản lý tài chính, tài sản, hiện vật từ các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ, tài trợ xây dựng Quỹ và đề xuất sử dụng theo quy định của pháp luật. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong đóng góp xây dựng Quỹ.

Chỉ đạo thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 29/6/2023 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 252/TB-VPCP, ngày 29/6/2023 tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 890/UBND-TTPVHCC, ngày 11/7/2023).

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa ngay các quy định, thủ tục hành chính (TTHC), bao gồm cả TTHC nội bộ và phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân; thực hiện nghiêm việc xây dựng quyết định công bố danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, hành vi hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định; thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với việc triển khai Đề án 06 và chương trình chuyển đổi số quốc gia, tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức tạo đồng thuận trong việc triển khai; tiếp tục thực hiện báo cáo điện tử về tình hình, kết quả công tác cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1071/QĐ-UBND, ngày 11/7/2023).

Theo đó, thành viên Hội đồng chấm điểm các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp với thang điểm tối đa 100 điểm cho các nội dung của từng tiêu chí, cụ thể: năng lực kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư: tối đa 30 điểm; phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: tối đa 40 điểm; phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: tối đa 15 điểm; phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp: tối đa 15điểm. Kết quả được lấy theo tổng điểm của 04 tiêu chí, điểm của từng tiêu chí được lấy theo điểm chấm trung bình cộng (làm tròn đến số thập phân hàng chục) của các thành viên Hội đồng.

Chi tiết Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh xem tại đây.

Vận động, tài trợ và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 902/UBND-NC, ngày 12/7/2023) về việc vận động, tài trợ và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chung tay đóng góp xây dựng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh. Sở Ngoại vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh phối hợp cơ quan liên quan vận động người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại hưởng ứng ủng hộ, tài trợ cho Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh, tuyên truyền hình ảnh, tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Về hình thức tiếp nhận: ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh (số tài khoản: 3761.0.9050946.91020 của Công an tỉnh), hoặc ủng hộ tiền mặt qua Phòng Tham mưu, Công an tỉnh.

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino (Công văn số 898/UBND-KGVX, ngày 12/7/2023).

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và huy động các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, bảo đảm tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy; triển khai mạnh mẽ chiến dịch trong tháng 7/2023 và duy trì hoạt động 01 tuần/01 lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 02 tuần/01 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, loăng quăng/bọ gậy cao và 01 tháng/01 lần tại các khu vực còn lại.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ và xử lý triệt để ổ dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh, bảo đảm 100% các ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo việc rà soát, tổ chức tiêm phòng vắc xin viêm não Nhật Bản cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng theo hình thức tiêm chủng thường xuyên đạt tỷ lệ cao, đầy đủ, đúng lịch, an toàn và hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông để người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt 6 tháng cuối năm 2023

Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Công văn số 107 /BATGT-VP, ngày 12/7/2023 đề nghị tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền phổ biến Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến bảo đảm TTATGT đường sắt, đặc biệt là quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn và mọi người dân để nâng cao hiểu biết pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ các lối đi tự mở, bố trí nhân lực cảnh giới ATGT tại các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. tạo bề mặt lối đi bằng phẳng, êm thuận, làm gồ giảm tốc, triển khai việc kết nối tín hiệu giao thông giữa đường bộ và đường sắt tại các đường ngang đảm bảo thuận lợi, an toàn cho Nhân dân. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT đường sắt, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn. Tổ chức xử lý, giải tỏa triệt để các vị trí vi phạm hành lang ATGT đường sắt, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng phát sinh thêm lối đi tự mở, phá dỡ hàng rào đã được thu hẹp, lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang ATGT đường sắt. Cương quyết không để phát sinh thêm lối đi tự mở…

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 152/KH-UBND, ngày 13/7/2023).

Theo đó, Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023 có tác động trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng cấp, từng ngành.

Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật. Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV. Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình) trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 13/7/2023).

Mục đích nhằm kiểm tra, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện ở các cấp, qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện Chương trình MTQG GNBV trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, đánh giá kết quả đạt được so với tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình và Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh.

Theo đó, đánh giá giữa kỳ Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 cần đáp ứng được các tiêu chí về: tính kịp thời, tính phù hợp, tính đồng bộ và hệ thống của cơ chế, chính sách, dự án, tiểu dự án, hoạt động thuộc Chương trình trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Đồng thời, đáp ứng tiêu chí tính đầy đủ, thể hiện ở mức độ bố trí nguồn lực, đảm bảo đầy đủ và kịp thời cho thực hiện các chính sách, dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình. Tính hiệu lực và hiệu quả: thực thi chính sách và giải pháp giảm nghèo thể hiện ở các lĩnh vực: cụ thể hóa trong việc đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện chính sách, Chương trình tới đối tượng thụ hưởng; sự phối kết hợp các ngành, các cấp liên quan; bố trí và sử dụng nguồn lực; tác động của việc thực hiện chính sách và giải pháp giảm nghèo đến đối tượng thụ hưởng.

Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3372/VP-KT, ngày 13/7/2023) tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng xe tiện chuyến, xe hợp đồng trá hình, không đi xe không rõ luồng tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và các phương tiện khi tham gia giao thông trên đường; rà soát, bổ sung đồng bộ hệ thống camera tại các ngã ba, ngã tư nhằm tăng cường theo dõi, giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh vận tải hành khách theo quy định, đặc biệt tình trạng “xe dù, bến cóc”, “xe ghép, xe tiện chuyến”,…

Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành và quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 1090/QĐ-UBND, ngày 13/7/2023).

Theo đó, công bố danh mục TTHC mới ban hành và quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa đối với 03 TTHC gồm: thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao; thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao; thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hoá hồ sơ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), thanh toán trực tuyến, số hoá hồ sơ trên địa bàn tỉnh, tại Công văn số 907/UBND-TTPVHCC, ngày 13/7/2023.

Để giải quyết những tồn tại, hạn chế, nâng cao tỷ lệ thực hiện DVCTT, thanh toán trực tuyến, số hoá hồ sơ UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ số hóa tại Bộ phận Một cửa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh. Đối với các đơn vị tỷ lệ số hóa còn thấp, cần tổ chức các đợt cao điểm thực hiện số hóa để giải quyết dứt điểm, tiếp tục bám sát, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 04/4/2023.  Trao đổi, học tập kinh nghiệm các đơn vị thực hiện tốt, đề xuất các giải pháp, cách làm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng giảm bớt thành phần hồ sơ, giấy tờ, trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, giảm bớt công việc kiêm nhiệm cho công chức tiếp nhận và trả kết quả để bảo đảm công chức có đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa. Đẩy mạnh, đổi mới các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn người dân tạo tài khoản trên Cổng DVC, thực hiện DVCTT.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 400/UBQG-TT ngày 05/7/2023 của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3368/VP-KT, ngày 13/7/2023) về việc triển khai thực hiện Công văn số 400/UBQG-TT ngày 05/7/2023 của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cơ quan thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổng hợp kết quả trực tiếp báo cáo với Cục cứu hộ - Cứu nạn/BTTM theo yêu cầu.

Tại Công văn số 400/UBQG-TT ngày 05/7/2023,  Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai một số nội dung: duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất xử lý báo cáo đúng quy định; sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai, tai nạn sự cố không để bị động bất ngờ; chủ động kiểm tra, rà soát các vị trí trọng điểm có nguy cơ xảy ra sự cố, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, hoả hoạn, cháy nổ, cháy rừng… kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án sát thực tế, quyết liệt sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; triển khai các biện pháp ngăn ngừa, triệt tiêu nguy cơ các loại hình sự cố có thể xảy ra ở cơ quan, địa phương và đơn vị mình.

Chỉ đạo tăng cường việc thực hiện thống kê, công bố thủ tục hành chính nội bộ tại các cơ quan, đơn vị

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường việc thực hiện thống kê, công bố thủ tục hành chính nội bộ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Công văn số 912/UBND-TTPVHCC, ngày 13/7/2023).

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung thuộc trách nhiệm được giao theo tiến độ tại Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh; chú trọng rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ thường xuyên phát sinh để tránh trùng lắp; đề xuất sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các nội dung quy định không còn phù hợp, bổ sung các nội dung còn thiếu; bảo đảm hoàn thành việc rà soát các TTHC nội bộ theo tiêu chí, biểu mẫu và xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê  duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trước ngày 01/11/2023; hoàn thành việc rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ đã được các cơ quan, đơn vị công bố trước ngày 01/01/2024; hoàn thành rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ đã được công bố trước ngày 01/01/2025.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, tỉnh

BND tỉnh ban hành Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1088/QĐ-UBND, ngày 13/7/2023).

Theo đó, công bố 01 TTHC (xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, tỉnh Lạng Sơn.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở danh mục và quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3361/VP-NC, ngày 13/7/2023) về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nội vụ.

Theo Văn bản số 3604/BNV-CQĐP ngày 12/7/2023 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030:

Đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và các văn bản có liên quan, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích tực trong Nhân dân.

Rà soát, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương mình theo quy định tại Kết luận số 48- KL/TW và Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030,…

Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3374/VP-KT, ngày 13/7/2023) về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện công tác định giá đất, trình thẩm định, phê duyệt giá đất hoặc quyết định giá đất theo thẩm quyền đảm bảo theo đúng quy định và nội dung được ủy quyền tại Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể; không gây phiền hà, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 634/CĐ-TTg ngày 10/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tình trạng tụ tập, đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tình trạng tụ tập, đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (Công văn số 111 /BATGT-VP, ngày 14/7/2023).

Theo đó, đề nghị các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, không tham gia cổ vũ, tụ tập đông người, đua xe trái phép, điều khiển xe gắn máy dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, lạng lách, nẹt pô, bốc đầu xe gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Công an tỉnh chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án xử lý tình trạng tụ tập đông người, phóng nhanh, lạng lách, tổ chức đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, ATGT. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình các đối tượng sử dụng mạng xã hội để kêu gọi tụ tập, kích động cổ vũ đua xe, tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các địa điểm, các tuyến đường có dấu hiệu tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, có biện pháp xử lý, răn đe, ngăn chặn kịp thời. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường vận động Nhân dân tham gia phát hiện và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, chủ động rà soát các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên cư trú trên địa bàn quản lý đã có hành vi, hoặc nghi vấn sử dụng xe gắn máy tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng để theo dõi, quản lý, cam kết không vi phạm trật tự ATGT, không tham gia cổ vũ, đua xe trái phép…

Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập úng cục bộ, sạt lở đất

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh vừa có Công văn số 25/BCHPCTT-VP, ngày 14/7/2023 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập úng cục bộ, sạt lở đất.

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cấp xã và nhân dân để chủ động phòng tránh, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống (nếu có); chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực  xung yếu có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra; sẵn sàng phương án ứng phó, chủ động lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3402/VP-TTPVHCC, ngày 15/7/2023) về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thông qua các nhóm TTHC liên thông để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích, qua đó tăng số lượng hồ sơ được thực hiện qua TTHC liên thông.

Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trong tháng 7/2023.

Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm các điều kiện cần thiết, an toàn thông tin, an ninh mạng, đường truyền… để thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với phần mềm dịch vụ công liên thông, phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành của các bộ, ngành nhằm giải quyết thủ tục hành chính liên thông có hiệu quả; vhỉ đạo các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thông, hướng dẫn thực hiện các nhóm TTHC liên thông trên địa bàn tỉnh./.