Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thành lập nhóm làm việc chung giữa các cơ quan chức năng của tỉnh với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam

 

CHƯƠNG 8: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM - Công ty TNHH MTV Vinabook

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2344/VP-NC, ngày 25/5/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập nhóm làm việc chung giữa các cơ quan chức năng của tỉnh với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam.

 

Đồng ý thành lập nhóm làm việc chung giữa các cơ quan chức năng của tỉnh với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam như đề xuất của Sở Ngoại vụ. Giao Sở Ngoại vụ phúc đáp Văn phòng Thương mại, Đại sứ quán Thái Lan và cung cấp thông tin về thành phần tham gia nhóm làm việc chung để phối hợp triển khai thực hiện. 

 

Cho phép các cơ quan của tỉnh gồm: Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan cử đại diện tham gia Nhóm làm việc chung với phía Thái Lan. Các cơ quan tham gia nhóm làm việc chung có trách nhiệm nắm bắt, cập nhật thông tin, chủ động trao đổi với các cơ quan, lực lượng chức năng liên quan của tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ.

 

Đỗ Hoạt