Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (Công văn số 2326 /VP-KT, ngày 24/5/2023).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phân công chủ động nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm địa phương được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu và nhiệm vụ UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 556/UBND-KT ngày 12/5/2023 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; tham mưu báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Tại Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; kiểm tra, rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo đầy đủ, sát thực tiễn, đủ khả năng ứng phó với tình huống cháy rừng xảy ra; tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao giáo dục ý thức trách nhiệm trong phòng cháy, chữa cháy rừng./.

 

Bích Diệp