Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh

Thực hiện đồng bộ giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Công văn số 605/UBND-KT, ngày 22/5/2023 chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh yêu cầu: Người đứng đầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nếu để xảy ra tình hình trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tiếp tục tăng cao trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

 

Công an tỉnh và các sở ngành liên quan chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ; chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của các công trình đang thi công trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, rà soát cụ thể các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; tăng thời lượng tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các khung giờ cao điểm, tập trung vào thời gian trước, trong các ngày nghỉ lễ, tết,…

 

Đỗ Hoạt