Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện năm 2023

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 72/KH-BCĐ, ngày 23/5/2023 về triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện năm 2023.

 

Ảnh minh họa

Một số mục tiêu cụ thể: phấn đấu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 85%, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 70%, duy trì 98% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 97% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); phấn đấu kinh tế số chiếm từ 10% GRDP của tỉnh, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh kế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu trên 02%, năng suất lao động tăng tối thiểu 7%; phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình có đường truyền internet cáp quang băng rộng đạt 75%, tỷ lệ dân số có điện thoại di động thông minh đạt 85%; tiếp tục duy trì Nền tảng cửa khẩu số đảm bảo 100% các phương tiện vận tải, doanh nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa được cung cấp dịch vụ số trên một Nền tảng cửa khẩu số; 100% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ,…

 

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hỉnh. Trong đó, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cửa khẩu số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đặc biệt là nguồn lực tạo lập, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu duy trì vị trí xếp hạng chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chỉ số xếp hạng cao nhất cả nước.

 

Thùy Linh