Nhảy đến nội dung

Kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hoạt động truyền thông được tổ chức phù hợp với tình hình của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP); công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác kiểm tra ATTP đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiếp tục nâng cao nhận thức, chấp hành tương đối tốt các quy định về điều kiện đảm bảo ATTP.

 

Toàn tỉnh đã thành lập được 224 đoàn, đội kiểm tra, trong đó có 212 đoàn liên ngành, thực hiện kiểm tra 2.623 cơ sở thực phẩm (chiếm 30,7% tổng số cơ sở thực phẩm), trong đó có 415 bị vi phạm, 332 cơ sở bị xử lý, 83 cơ sở bị nhắc nhở, tổng số tiền xử phạt trên 1 tỷ đồng. Các đoàn kiểm tra đã phát hiện, ngăn chặn 11 mặt hàng thực phẩm với hơn 9.000 đơn vị sản phẩm là thực phẩm hết hạn sử dụng, thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu và đã tiêu huỷ các sản phẩm này, tổng giá trị sản phẩm tiêu hủy khoảng 180 triệu đồng.

 

(Theo Báo cáo số 249/BC-BCĐ, ngày 24/5/2023 của BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh)

Thùy Linh