Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023

UBND tỉnh vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Tổ công tác số 1), tại Công văn số 600/UBND-KT, ngày 22/5/2023.

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kỳ họp chuyên đề giải phóng mặt bằng, tháng 5/2023

Theo đó, các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án, thiết kế chi tiết các công trình đã được chấp thuận chủ trương, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư, sát sao đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung thiết bị, nhân lực, vật liệu, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và rà soát diện tích đất trồng lúa. Khẩn trương hoàn thành công tác thi công, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục rút vốn và giải ngân trước 30/6/2023, tập trung đôn đốc, phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ hoàn thiện, giao  nộp các sản phẩm đầu ra theo hợp đồng ký kết.

 

Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đôn đốc quyết liệt để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đã cam kết, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của dự án

 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát diện tích đất trồng lúa và xây dựng giá đất cụ thể theo hướng dẫn, tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng và di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các vị trí vướng mắc. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn./.

 

Khánh Ly