Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ ứng phó thảm hoạ, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 25/5/2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ ứng phó thảm hoạ, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Theo đó, trong năm, lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngày càng ổn định và đi vào hoạt động nề nếp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như: thông tin, tuyên truyền các phương tiện truyền thông để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động phòng tránh thiên tai, triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, duy trì chặt chẽ trực ban 24/24 giờ, chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra…

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cùng thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng khi thực hiện ứng phó thảm hoạ, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2023./.

Bích Diệp