Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

 

Lạng Sơn: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 - Ảnh thời sự trong  nước - Văn hoá & Xã hội - Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (Quyết định số 683/QĐ-UBND, ngày 9/5/2023).

 

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm 32 thành viên, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban; ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng Ban thường trực.

 

Trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào đạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan tới Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đỗ Hoạt