Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo lựa chọn, thực hiện gắn biển công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Công văn số 2306/VP-KT, ngày 23/5/2023 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về việc lựa chọn, thực hiện gắn biển công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023).

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Theo đó, thống nhất tổ chức Lễ khánh thành, gắn biển công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023) đối với dự án Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn và dự án Công viên phía Nam cầu 17/10 do UBND thành phố Lạng Sơn làm chủ đầu tư; giao UBND thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và các nội dung công việc khác có liên quan để tổ chức Lễ khánh thành đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả và an toàn.

 

UBND các huyện nghiên cứu ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 880/SXD-QLXD ngày 17/5/2023, chủ động lựa chọn các công trình quan trọng, tiêu biểu có ý nghĩa về chính trị, kinh tế - xã hội đối với địa phương để gắn biển công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023) theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh.

 

Thùy Linh