Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 22 May 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1173/UBND-GT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Bản vẽ.pdf 4.6 MB