Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tuyên truyền các nội dung đã thống nhất tại buổi Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc

Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh ban hành Công văn số 22-CV/BCĐ, ngày 16/5/2023 về việc tuyên truyền các nội dung đã thống nhất tại buổi Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Ảnh minh họa

Đề nghị các đơn vị thành viên BCĐ công tác TTĐN tỉnh, BCĐ công tác TTĐN các huyện, thành phố, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh triển khai thông tin, tuyên truyền về các nội dung đã thống nhất tại buổi Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong xã hội về mối quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa Lạng Sơn và Quảng Tây; lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa bàn gắn với triển khai công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu Xuân năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác TTĐT năm 2023.

 

Thùy Linh