Nhảy đến nội dung

Kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vừa ban hành Kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên (Kế hoạch số 196/KH-BVĐ, ngày 17/5/2023).

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Mục đích nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do thủ tướng Chính phủ phát động, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029); góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân chăm lo cho người nghèo, vùng căn cứ cách mạng có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

 

Về hình thức: ủng hộ bằng tiền mặt nộp trực tiếp tại Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; chuyển vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tại Kho bạc Nhà nước cùng cấp hoặc tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần (do Nhà nước chi phối) để giao dịch. Mức vận động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện cao nhất.

 

Thời gian vận động 01 năm (từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024), cao điểm từ tháng 5/2023 đến 15/8/2023.

 

Thùy Linh