Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2023)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 (kỳ 1) năm 2023; Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; Kế hoạch khắc phục hạn chế, khó khăn trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2023; UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023; Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; Chỉ đạo thực hiện Công văn số 2811/VPCP-KSTT ngày 24/4/2023 của Văn; Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2022; BND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND, ngày 10/5/2023 tổ chức tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2022; UBND chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025; Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo tăng cường ngăn chặn tình trạng xuất nhập lậu hàng hoá thực phẩm qua biên giới; Thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo trình độ đại học tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc; Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Thành lập Ban Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ tư - năm 2023; Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh; Thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục; Chỉ đạo tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chỉ đạo triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm; Thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất tại buổi Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Quảng Tây; Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC lĩnh vực gia đình, thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường bảo vệ BMNN, đảm bảo ANTT tại các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức, thi thăng hạng, nâng ngạch trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ đạo ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” tại tỉnh năm 2023; Chỉ đạo thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng  Bộ Y tế; UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh.

123

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 (kỳ 1) năm 2023

Chiều 09/5/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 (kỳ 1) năm 2023 để thảo luận, cho ý kiến vào 02 nội dung do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Nguyên và Môi trường trình.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo đó, để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, UBND tỉnh đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành 19 nghị quyết, 06 chỉ thị; tham mưu HĐND tỉnh ban hành 07 nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng an ninh, đối ngoại, UBND tỉnh cũng đã ban hành 60 văn bản chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ phát triển KTXH. Qua đó, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tình hình phát triển KTXH trên địa bàn vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, 18 nhóm chỉ tiêu về phát triển KTXH được thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 7,11%; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44,34 triệu đồng năm 2020 lên 55,97 triệu đồng năm 2023; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt 5.860 triệu USD. Đã công nhận thêm 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), ước hết năm 2023 toàn tỉnh có 96 xã đạt chuẩn NTM, 22 xã NTM nâng cao, 04 xã NTM kiểu mẫu. Có các giải pháp nâng cao thứ hạng chỉ số PCI, DDCI, năm 2022 Chỉ số  PCI xếp thứ 15/63 tỉnh, tăng 21 bậc so với năm 2021, Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) xếp thứ 2/63 tỉnh...

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung làm rõ hơn những nội dung về công tác chỉ đạo điều hành trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế, xem xét chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo, thu ngân sách, tiêu chí về trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo phù hợp với thực tiễn...

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý bằng văn bản và ý kiến tại phiên họp chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo ngắn gọn, mạch lạc, bao quát, toàn diện hơn, xem xét lại các số liệu, chỉ tiêu chính xác hơn. Đồng chí nhấn mạnh, nửa nhiệm kỳ qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã gặp nhiều khó khăn rất lớn về mọi mặt, do vậy, báo cáo cần làm rõ nét hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, có nhiều sáng kiến, nhiều sáng tạo được đánh giá cao trong cả nước, các giải pháp tích cực, hiệu quả đã được đưa ra để thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu, công tác giải quyết khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, triển khai công tác chuyển đổi số là việc mới đạt được nhiều kết quả và được nhiều thứ hạng, giải thưởng cao, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố được nâng lên.

Đồng chí cũng nêu rõ, dự thảo Báo cáo cần bổ sung đánh giá thêm nội dung về việc ban hành cơ chế chính sách để phát triển KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại trong nửa đầu nhiệm kỳ; việc cải cách sắp xếp tổ chức bộ máy, sát nhập thôn, khối phố, công tác bầu cử đại biểu quốc hội và HĐNDcác cấp, hoàn thành đưa công an chính quy về xã, thực hiện Đề án xây dựng cơ sở giữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân. Về phương hướng nhiệm vụ, cần cập nhật  việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng trung du, miền núi Bắc bộ, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị rà soát, đánh giá các chỉ tiêu phù hợp với thực tiễn.

Tiếp đó, phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường (TM&MT) về việc giao đất tại các dự án khu đô thị và dự án khác đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và đã giải phóng mặt bằng được một phần diện tích trong tổng diện tích đất của dự án.

Qua nghe các ý kiến thảo luận tại phiên họp và ý kiến góp ý bằng văn bản, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phân tích làm rõ thêm những ưu điểm, tồn tại của từng phương án được đưa ra, đồng thời, thống nhất thực hiện theo phương án mà theo đó, UBND tỉnh sẽ thực hiện 2 lần giao đất cho nhà đầu tư để giải quyết khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho nhà đầu tư có thể triển khai thực hiện dự án.

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2049/VP-KGVX, ngày 08/5/2023) tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 5273-CV/BTGTW, ngày 25/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh. Tập trung theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, có phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh trên địa bàn, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 cho các cơ sở kinh doanh du lịch, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực, tích cực về tình hình dịch bệnh… Giao Sở Y tế là đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch khắc phục hạn chế, khó khăn trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 110/KH-UBND, ngày 8/5/2023) khắc phục hạn chế, khó khăn trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Một số nhiệm vụ thực hiện: đổi mới các hình thức tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề, định hướng nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, ưu tiên thực hiện các nghề phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (thương mại, du lịch, dịch vụ); thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu đào tạo các nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp, hiệu quả; có giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo nghề theo kế hoạch năm 2023. Rà soát, đề xuất phương án sắp xếp một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045), phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề của tỉnh.

Kế hoạch triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 207/KH-UBND, ngày 08/5/2023) triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa. Tiếp tục đổi mới hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hoá.

Theo đó, Kế hoạch tập trung triển khai các nội dung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa. Củng cố cơ sở hạ tầng, mạng lưới thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức tổ chức các hoạt động, dịch vụ phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đối tượng của tỉnh. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc đổi mới và phát triển các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động phục vụ học tập suốt đời tại các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2023

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 15-KH/BCĐ, ngày 08/5/2023) kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2023.

Các nội dung kiểm tra: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về CCTP, việc thực hiện chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương và của tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ CCTP; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động tư pháp; công tác rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định và thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là về các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan liên quan trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết đơn thư kéo dài liên quan đến hoạt động tố tụng, công tác quản lý, thi hành án hình sự, tập trung việc xét miễn, hoãn, giảm thời hạn chấp hành án; công tác giám sát của cơ quan dân cử và Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Đối tượng kiểm tra gồm Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh. Thời gian kiểm tra trong quý III và IV năm 2023.

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 535/UBND-KT, ngày 08/5/2023) đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023.

Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2023: đối với Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 493/UBND-KT ngày 26/4/2023; đối với Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (chưa được giao chi tiết giai đoạn 2021 - 2025), Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu, kiến nghị Bộ KHĐT sớm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 cho dự án, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt. Đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả kế hoạch vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023), yêu cầu các sở, ngành liên quan báo cáo kết quả thực hiện, làm rõ nguyên nhân việc chậm thực hiện, khẩn trương hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư và báo cáo về Sở KHĐT để tổng hợp, trình UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn chậm nhất ngày 15/5/2023, đảm bảo điều kiện khởi công trong quý II/2023, đến hết 30/9/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023, đến hết 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023.

Về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023: các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện các giải pháp trọng tâm tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2023 và Thông báo số 153/TB-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh. Trong đó, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện theo tiến độ đối với từng nhóm dự án theo khoản 2 Mục II Thông báo số 153/TB-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh, đảm bảo các mốc thời gian quy định tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh, đặc biệt là 16 chủ đầu tư có kết quả giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán giải ngân kế hoạch vốn; UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn theo phân cấp, đảm bảo theo các mốc thời gian quy định tại Quyết định số 79/QĐ-UBND, Chỉ thị số 04/CT-UBND và kế hoạch đã đăng ký triển khai của từng đơn vị, chủ động tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Các sở, ban, ngành tập trung bám sát các nhiệm vụ giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh, đồng thời khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh.

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND, ngày 09/5/2023 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Phó Chủ tịch thứ nhất; Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên Hội đồng gồm: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Tổ Thư ký Hội đồng gồm 3 thành viên do Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ làm Tổ trưởng.

Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn: tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phát động các phong trào thi đua yêu nước theo thẩm quyền, định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định số: 651/QĐ-UBND ngày 11/4/2018, 276/QĐ-UBND ngày 31/01/2019, 1534/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2061/VP-KGVX, ngày 09/5/2023) về việc tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Theo đó, cơ bản đồng ý với các nội dung hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 như đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Về chương trình thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6 tại các đơn vị, đề nghị lựa chọn 2-3 địa điểm để tổ chức Đoàn đại biểu do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức: “Chương trình tổ chức Lễ phát động Khai mạc hè, Tháng hành động vì trẻ em năm 2023” và “Chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó tỉnh Lạng Sơn năm 2023” thực hiện trong một buổi và tại một địa điểm để nội dung các Chương trình diễn ra xuyên suốt, cũng như thuận lợi cho các đại biểu tham dự các Chương trình; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung, rà soát kỹ kịch bản và các điều kiện cần thiết khác để các Chương trình diễn ra đảm bảo chu đáo, trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với trẻ em.

Chỉ đạo thực hiện Công văn số 2811/VPCP-KSTT ngày 24/4/2023 của Văn phòng Chính phủ

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo  (Công văn số 2060 /VP-TTPVHCC, ngày 09/5/2023) về việc thực hiện Công văn số 2811/VPCP-KSTT ngày 24/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện 19 Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát văn bản, thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ cư trú.

Các sở, ban, ngành trên cơ sở công bố của Bộ, ngành Trung ương kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như: sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,…) theo Luật cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời thực hiện công khai thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND, ngày 10/5/2023 tổ chức tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2022.

Mục đích nhằm sơ kết, đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2022, nắm bắt những khó khăn vướng mắc, hạn chế trong thực hiện Chương trình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm làm cơ sở đề xuất giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến vào khoảng cuối tháng 5/2023, tại Nhà khách A1.

Theo kế hoạch, tại hội nghị sẽ diễn ra các hoạt động Báo cáo bằng phóng sự với thời lượng khoảng từ 15 - 20 phút: nội dung tổng quan về thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, tham luận, thảo luận các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ thể OCOP, trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm OCOP, gồm 11 bàn trưng bày của các huyện, thành phố.

UBND chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 544/UBND-KT, ngày 10/5/2023) tổ chức thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng (NTD) trong thương mại điện tử đến (TMĐT) năm 2025.

Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch/dự án cụ thể tổ chức thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong TMĐT đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), phổ biến quy định pháp luật và cảnh báo về các hành vi vi phạm trong hoạt động TMĐT; phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động TMĐT, có biện pháp răn đe, xử lý nghiêm theo quy định, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ; tăng cường công tác quản lý thuế đối với các loại hình kinh doanh thông qua TMĐT; phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân khi nhận được quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan, lực lượng chức năng thực thi pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT trên địa bàn; huy động các nguồn lực tại địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhiệm vụ chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT.

Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động TMĐT, tăng cường giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hoạt động TMĐT; phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT. Hội Bảo vệ NTD tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn, hòa giải các khiếu nại, tranh chấp phát sinh liên quan nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NTD trong hoạt động TMĐT.

Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 10/5/2023. 

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết là 02 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm là 10/29 ngày, tỷ lệ cắt giảm 34,4%.

Cụ thể: cấp tỉnh cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng xây dựng (cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)), tổng thời gian cắt giảm là 05/14 ngày, tỷ lệ cắt giảm là 35,7%; cấp huyện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng (cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện), tổng thời gian cắt giảm là 05/15 ngày, tỷ lệ cắt giảm là 33,3%.

Chỉ đạo tăng cường ngăn chặn tình trạng xuất nhập lậu hàng hoá thực phẩm qua biên giới

Ngày 10/5/2023 Ban chỉ đạo 389 tỉnh ban hành Công văn số 70/BCĐ-CQTTr về tăng cường ngăn chặn tình trạng xuất nhập lậu hàng hoá, thực phẩm qua biên giới.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, địa bàn quản lý tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu, các đường mòn, lối mở khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuất nhập lậu hàng hóa qua biên giới; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp UBND các xã biên giới tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, xuất lậu và gian lận thương mại; kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các đối tượng vi phạm theo quy định.

Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, các khu vực, địa bàn trọng điểm, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển hàng hoá, thực phẩm không rõ nguồn gốc; phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra phương tiện giao thông vận chuyển hàng hoá xuất nhập lậu; tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển hàng hoá, thực phẩm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên các tuyến đường, các điểm tập kết, điểm mua bán trong nội địa để ngăn chặn các hành vi kinh doanh, tiếp tay, chứa chấp hàng hoá và thực phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát về thú y tại các chợ đầu mối, các điểm sơ chế thực phẩm; phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến thực phẩm tươi sống xuất nhập lậu.

Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển hàng hoá, động vật, sản phẩm động vật; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi.

Thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo trình độ đại học tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định (Quyết định số 697/QĐ-UBND, ngày 10/5/2023) thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo trình độ đại học tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc theo Chương trình học bổng ASEAN của chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc năm 2023.

Theo đó, Hội đồng xét tuyển do đồng chí  Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các sở, ngành Công an tỉnh Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ và chuyên viên các phòng Lãnh sự Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ, phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo làm Thư ký Hội đồng.

Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 687/QĐ-UBND, ngày 10/5/2023 phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Theo đó, thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, trong đó 01 TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, 02 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai. Tổng thời gian cắt giảm 11/43 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25,58%. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành lập Ban Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ tư - năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định (Quyết định số 693/QĐ-UBND, ngày 10/5/2023) thành lập Ban Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ tư - năm 2023.

Theo đó, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịchThường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban Tổ chức. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Ban Tổ chức; đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực. Cùng tham gia Phó Trưởng Ban Tổ chức còn có ông Đào Trọng Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Các thành viên Ban Tổ chức là lãnh đạo các sở, ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Lãnh đạo lhòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ làm thành viên kiêm thư ký.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ Quyết định công nhận Danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ tư - năm 2023, tổ chức Lễ Tôn vinh bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 10/5/2023).

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết là 09 thủ tục hành chính, cụ thể: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpcấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpcấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpcấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpcấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpcấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpcấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpcấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.  Tổng thời gian cắt giảm là 24/96 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25%.

Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 10/5/2023.

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết là 02 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm là 10/29 ngày, tỷ lệ cắt giảm 34,4%.

Cụ thể: cấp tỉnh cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng xây dựng (cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)), tổng thời gian cắt giảm là 05/14 ngày, tỷ lệ cắt giảm là 35,7%; cấp huyện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng (cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện), tổng thời gian cắt giảm là 05/15 ngày, tỷ lệ cắt giảm là 33,3%.

Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 10/5/2023) thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng hệ thống hóa bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung), bao gồm: các văn bản trong Tập hệ thống hoá của kỳ hệ thống hoá 2014 - 2018 và các văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 (gồm cả văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 nhưng chưa có hiệu lực), cụ thể: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, Quyết định của UBND các cấp, Chỉ thị của UBND các cấp được ban hành trước ngày 01/7/2016 và còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2023 (nếu có).

Một số nội dung công việc triển khai: tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa VBQPPL phục vụ hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019-2023; xây dựng, ban hành tài liệu, văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 - 2023; tổ chức thực hiện hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019- 2023, trong đó, thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Công báo tỉnh trước ngày 10/3/2024; thực hiện hệ thống hóa VBQPPL của Hội đồng nhân dân, UBND cấp huyện, cấp xã kỳ 2019 - 2023.

Thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2118 /VP-KGVX, ngày 11/5/2023) về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và phạm vi quản lý, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

Tại Chỉ thị số 733/CT-BGDĐT ngày 10/5/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục các cấp thực hiện nghiêm túc việc không quy định (hoặc yêu cầu) cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Các địa phương, cơ sở giáo dục đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo điều kiện để khai thác, sử dụng thông tin về dân cư không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp, xuất trình các loại giấy tờ khác chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân,… khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, cơ sở giáo dục để người dân biết việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Chỉ đạo tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2107 /VP-KGVX, ngày 11/5/2023) về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ nội dung đề nghị của Bộ Y tế tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 2725/BYT-KCB ngày 09/5/2023, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5,Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 - 31/5 và tiếp tục tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá cụ thể: chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về Luật PCTHTL, chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, người dân, kịp thời ban hành các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm Luật PCTHTL, đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị, treo biển báo cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng trái phép thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha.

Chỉ đạo triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2108 /VP-KGVX, ngày 11/5/2023) về triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm.

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu/phần mềm hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm tại địa phương bảo đảm đồng bộ, liên thông, kết nối vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia (Đề án 06); triển khai cập nhật dữ liệu trên hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm của địa phương, bảo đảm người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận được các thông tin cơ bản.

Thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành văn bản về việc thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 554 /UBND-TTPVHCC, ngày 11/5/2023).

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh thường xuyên cập nhập quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) của các bộ, ngành (nhất là các TTHC liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú) để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đồng thời tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước; quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc “Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương” tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 478/UBND-TH ngày 25/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách TTHC gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Đẩy mạnh triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2110 /VP-KGVX, ngày 11/5/2023) về việc đẩy mạnh triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 1669/BTTTT-BC ngày 09/5/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp bưu chính công ích trong đào tạo, tập huấn cho nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích về quy định, quy trình nghiệp vụ của các thủ tục hành chính thuộc danh mục được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp để thực hiện vào danh mục các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất tại buổi Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Quảng Tây

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 550/UBND-NC, ngày 11/5/2023) triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất tại buổi Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Quảng Tây.

Sở Ngoại vụ nghiên cứu nội dung đề xuất của thành phố Sùng Tả về việc ký kết “Bản ghi nhớ cuộc gặp gỡ quý I năm 2023 giữa thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc (TQ) và tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam (VN)”, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức ký kết Bản ghi nhớ đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định; phát huy hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác hiện có, phối hợp với phía Quảng Tây, TQ tổ chức các "đoàn ra", "đoàn vào" của các cấp giữa hai Bên theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023. Đồng thời phối hợp các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường hợp tác thúc đẩy phía TQ hoàn thành các thủ tục để đưa tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá Tân Thanh - Pò Chài (qua khu vực mốc 1088/2 - 1089) vào vận hành chính thức và trở thành lối thông quan thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan trước ngày 01/6/2023, mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi - Bình Nhi Quan, kiến nghị nâng cấp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm thành cửa khẩu quốc tế và thúc đẩy khôi phục lại hoạt động các cặp cửa khẩu phụ.

Các sở, ban, ngành phối hợp tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Chính phủ chỉ đạo triển khai cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Nam Ninh - Bằng Tường - Đồng Đăng - Hà Nội, khai thác và phát huy hiệu quả vai trò cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng - Bằng Tường…; thúc đẩy hợp tác xây dựng cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan thành “cửa khẩu kiểu mẫu”, thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch qua biên giới của hai nước; tăng cường trao đổi, phối hợp phòng, chống tội phạm qua biên giới. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền VN-TQ và Biên bản các phiên họp Ủy ban liên hợp biên giới đất liền VN-TQ, làm tốt công tác tuần tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý ổn thỏa các sự kiện phát sinh trên biên giới trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, duy trì bảo vệ khu vực biên giới hòa bình, ổn định.

Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC lĩnh vực gia đình, thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh

UBND tỉnh Quyết định (Quyết định số 709/QĐ-UBND, ngày 11/5/2023) phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực gia đình, thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh.

Theo đó, thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết 06 TTHC lĩnh vực gia đình, thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Tổng thời gian cắt giảm 46/110 ngày, tỷ lệ cắt giảm 41,8%, cụ thể: cấp huyện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 03 TTHC lĩnh vực gia đình, tổng thời gian cắt giảm 31/65 ngày, tỷ lệ cắt giảm 47,6%, cấp xã cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 03 TTHC lĩnh vực thư viện, tổng thời gian cắt giảm 15/45 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 33,3%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quy định về thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các TTHC số thứ tự 3, 4, 5 tại tiểu mục II, mục B, danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường bảo vệ BMNN, đảm bảo ANTT tại các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức, thi thăng hạng, nâng ngạch trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 552/UBND-NC, ngày 12/5/5023) tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức, thi thăng hạng, nâng ngạch trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc các quy định của Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ BMNN, nghiêm cấm sử dụng máy tính đã có lịch sử kết nối Internet trong quá trình ra đề, đáp án thi, tất cả các thiết bị sử dụng để ra đề thi, đáp án thi phải được kiểm tra an toàn, an ninh thiết bị theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Luật Bảo vệ BMNN.

Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, bố trí khu vực riêng phục vụ ra đề thi, đáp án thi các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức, thi thăng hạng, nâng ngạch do cấp tỉnh tổ chức; hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố bố trí khu vực riêng phục vụ các kỳ thi do sở, ngành, cấp huyện tổ chức, đảm bảo tính biệt lập, không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị kết nối Internet không dây ngoài khu vực; các thiết bị sử dụng trong khu vực phải được kiểm tra an ninh an toàn. Trong khi chưa bố trí được khu vực riêng biệt, thống nhất áp dụng quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN của cơ quan, tổ chức Việt Nam, được quy định tại Điều 17 Luật Bảo vệ BMNN và Điều 6 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ trong quá trình ra đề thi, đáp án thi.

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 555/UBND-KT, ngày 12/5/2023) tổ chức thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh (SXKD), rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án (DA) đầu tư đã được chấp thuận chủ trương, cấp chứng nhận đầu tư, chưa triển khai hoặc đang triển khai, đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý của các DA bất động sản (BĐS), chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án, tạo điều kiện để các DN BĐS, xây dựng triển khai theo quyết định đầu tư được phê duyệt để sớm hoàn thành, đưa sản phẩm ra thị trường.

Hỗ trợ giảm chi phí cho DN, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư KD, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động KD, hướng dẫn, tuyên truyền cho DN các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ tra cứu, dễ hiểu và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật, rà soát các TTHC liên quan đến DN theo hướng đơn giản hóa hoặc thay đổi phù hợp để ứng dụng hiệu quả công nghệ số, triển khai dịch vụ công trực tuyến. Đẩy nhanh tiến độ công bố, công khai  các TTHC, các phương án rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong DN, hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghệ 4.0.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh vừa có chỉ đạo (Công văn số 556/UBND-KT, ngày 12/5/2023) tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp PCCCR, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, rà soát, kiểm tra các phương án PCCCR của chủ rừng, hướng dẫn xử lý thực bì, làm giảm vật liệu cháy ở các khu rừng, xác định cụ thể vùng trọng điểm có nguy cơ CR cao để khuyến cáo tới các chủ rừng, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời khi có CR xảy ra, chủ động phối hợp khẩn trương xác minh, điều tra xử lý nghiêm các đối tượng gây ra CR. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác PCCCR, chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý các vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự trong lĩnh vực PCCCR, rà soát hành lang lưới điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy sự cố về hệ thống truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Tăng cường thời lượng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCCR, đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình thời tiết, khí tượng thuỷ văn, cảnh báo CR.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCCCR, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm nguy cơ CR, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Khi có CR xảy ra, khẩn trương chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện để xử lý tình huống, không để cháy lan, cháy lớn. Chuẩn bị phương án sơ tán, di chuyển người dân, tài sản của Nhân dân, Nhà nước ra khỏi khu vực nguy hiểm khi CR, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng về CR.

Chỉ đạo ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2139/VP-KT, ngày 12/5/2023) thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm (GC), sản phẩm gia cầm (SPGC) qua biên giới vào Việt Nam.

Sở NN&PTNT, Cục Quản lý thị trường (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung Bộ NN&PTNT yêu cầu tại Công văn số 2742/BNN-TY. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới,... kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển GC, SPGC  trái phép vào Việt Nam. Trường hợp bắt được các lô hàng GC, SPGC vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay và có các biện pháp xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu GC, SPGC qua biên giới.

Lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán GC, SPGC nhập lậu qua biên giới. Chủ động triển khai các hoạt động, giải pháp ngăn chặn, kiểm soát lưu thông, phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y các cấp và tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác truyền thông nguy cơ về các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài, tổ chức vận động Nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là GC, SPGC nhập khẩu trái phép vào Việt Nam.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 525/UBND-KT ngày 04/5/2023 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” tại tỉnh năm 2023

Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 60 /KH-BATGT, ngày 12/5/2023) tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu”  tại tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 7 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023, các hoạt động tập trung vào việc cải thiện an toàn giao thông (ATGT) đường bộ thông qua hành động tham gia giao thông xanh-sạch-an toàn, cụ thể là vận động người dân tự giác chấp hành quy định pháp luật về ATGT, từng bước chuyển từ tham gia giao thông bằng phương tiện cơ giới cá nhân sang sử dụng xe đạp, xe điện, phương tiện giao thông công cộng và đi bộ; đồng thời vận động người lái xe tuân thủ quy định về tốc độ, nhường đường cho người đi bộ và phương tiện thô sơ khi đi qua khu vực đô thị và khu đông dân cư.

Các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh... tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7 (15/5-21/5/2023) phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đơn vị; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tự giác chấp hành quy định pháp luật về ATGT.

Ban ATGT các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với thực tiễn và điều kiện của từng địa phương, đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID - 19; tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo quần chúng, Nhân dân, trong đó chú trọng sử dụng hệ thống truyền thanh cơ cở để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Chỉ đạo thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng  Bộ Y tế

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2155 /VP-KGVX, ngày 13/5/2023) về việc thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng  Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá.

Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các quy định tại Thông tư trên địa bàn tỉnh; tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về việc thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá trên địa bàn tỉnh trong báo cáo chung về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá gửi Bộ Y tế, UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 13/5/2023.

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết là 18 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm là 177/504 ngày, đạt 35%.

Cụ thể: Cấp tỉnh cắt giảm thời hạn giải quyết 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lâm nghiệp và 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thú y. Thời gian cắt giảm của 06 thủ tục là 96/285 ngày, đạt 33,7%; Cấp huyện cắt giảm thời hạn giải quyết 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy lợi. Thời gian cắt giảm của 04 thủ tục là 25/78 ngày, đạt 32%; Cấp xã cắt giảm thời hạn giải quyết 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trồng trọt, 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy lợi và 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng chống thiên tai. Thời gian cắt giảm của 08 thủ tục là 56/141 ngày, đạt 39,7%.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 561/UBND-NC, ngày 13/5/2023) tăng cường quản lý hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát hiện kịp thời và xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, trong đó chú ý các hoạt động “núp bóng”, “lợi dụng” hoạt động hành nghề luật sư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Nắm thông tin, tình hình hoạt động của luật sư. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức phù hợp đến tổ chức, cá nhân quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư, đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý theo quy định của pháp luật về luật sư.

Đoàn Luật sư nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 61 Luật Luật sư và Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Tăng cường hoạt động giám sát của Đoàn Luật sư đối với các luật sư thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ pháp luật, đúng Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam và Điều lệ Đoàn Luật sư tỉnh; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý luật sư có hành vi vi phạm./.