Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 03/4 đến ngày 09/4/2023)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2023 (kỳ 1); Kế hoạch triển khai chương trình kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh năm 2023; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý lao động qua biên giới; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023; Quyết định công nhận xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Du lịch mang giá trị đặc trưng của địa phương năm 2022; Kế hoạch thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”; Chỉ đạo phối hợp thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động; Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023; Chỉ đạo khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc về hành lang an toàn vận hành dự án Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn; Chỉ đạo triển khai Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam; Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh đến năm 2030; Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023 - 2024.

123

Ảnh minh họa

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2023 (kỳ 1)

Ngày 07/4/2023, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2023 (kỳ 1). Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 Phiên họp đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau khi nghe nội dung dự thảo, các ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, ý kiến phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận,vấn đề tìm đầu ra cho nông sản chủ lực của tỉnh là vấn đề quan trọng, cần có sự quan tâm đúng mức. Đồng chí yêu cầu Sở Công Thương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp bằng văn bản cũng như tại phiên họp, trên cơ sở đó rà soát, bổ sung vào dự thảo đề án; trong đó nội dung đề án cần nêu chi tiết, cụ thể cách thức triển khai, nguồn lực thực hiện, thị trường cụ thể, bổ sung nhiệm vụ của một số cơ quan, trong phần giải pháp, cần bổ sung nội dung sản xuất, chế biến gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số… đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, thời gian hoàn thiện dự thảo trong tháng 4/2023 để trình UBND tỉnh.

Về dự thảo Đề án Phát triển hạ tầng chợ biên giới, miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo; trong đó, cần điều chỉnh lại tên đề án, rà soát lại số liệu, lưu ý các chỉ tiêu đảm bảo có tính khả thi, đồng thời, xây dựng lộ trình gắn với các nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện đề án, hoàn thiện dự thảo trong tháng 4/2023 để trình UBND tỉnh.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023, danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2023, điều chỉnh danh mục các dự án phải thu hồi đất, danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến góp ý, khẩn trương rà soát lại danh mục các dự án và một số nội dung của dự thảo, hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Phiên họp cũng nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như: dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 và năm 2023; Tờ trình số 45/TTr-SVHTTDL ngày 29/3/2023 về việc trình xin chủ trương điều chỉnh, mở rộng địa giới Công viên địa chất Lạng Sơn; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030…

Kế hoạch triển khai chương trình kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 03/4/2023) triển khai chương trình kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh năm 2023.

Mục đích nhằm đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chương trình theo Kế hoạch số 29/KH-BGDĐT ngày 11/01/2021 của Bộ GDĐT; tiếp tục vận động, kết nối nguồn lực xã hội, giúp các địa phương, cơ sở giáo dục xây dựng, tu bổ trường lớp, công trình nước sạch, nhà vệ sinh và nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, đảm bảo điều kiện và môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, vùng khó khăn.

Các nội dung thực hiện: tổ chức khảo sát, nắm bắt nhu cầu thực tiễn tại địa phương để kết nối nguồn lực nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ địa phương, các cơ sở giáo dục xây dựng, sửa chữa trường lớp, phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học, hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh..., đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; tổ chức vận động, kết nối nguồn lực xã hội để hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học cho các em học sinh, trường học, đặc biệt là học sinh tại các địa bàn khó khăn; đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình, vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho các hoạt động của chương trình.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý lao động qua biên giới

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 380/UBND-KGVX, ngày 03/4/2023) tăng cường quản lý lao động qua biên giới trên địa bàn tỉnh.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan khẩn trương có hình thức trao đổi với chính quyền thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để tổ chức Hội đàm nhằm tổng kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới và đề xuất giải pháp thực hiện Thỏa thuận trong thời gian tiếp theo; tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nắm bắt tình hình người dân của tỉnh đang làm việc tại Trung Quốc, để kịp thời thực hiện công tác ngoại giao, bảo hộ công dân theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn; triển khai các hoạt động trực tiếp hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, tạo việc làm, thu nhập ổn định, hạn chế thấp nhất tình trạng người lao động đi làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh, về thỏa thuận hợp tác, cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn; thường xuyên cập nhật tình hình triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác qua biên giới để phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý phù hợp với tình hình thực tế; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tuyển dụng lao động trên địa bàn, quản lý lao động địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 381/UBND-NC, ngày 03/4/2023) triển khai thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 104-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng gắn với các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, cơ quan, đơn vị. 

Các sở, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về nội dung tác phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái; triển khai thực hiện các hình thức phù hợp, khuyến khích tổ chức hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật,... tuyên truyền về nội dung, giá trị tác phẩm và những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam những năm qua; đưa các nội dung tác phẩm tích hợp trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị trong các trường cao đẳng và dạy nghề, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên… Các cơ quan Báo, Đài của tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về nội dung, giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm, ghi nhận, đánh giá của cán bộ, đảng viên, Nhân dân xung quanh tác phẩm, chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội.

Kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 03/4/2023) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, phát triển và duy trì bền vững người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2023, trong đó BHXH bắt buộc đạt 56.197 người, BHXH tự nguyện 19.929 người, BHYT 743.684 người, BHTN 50.134 người; tỷ lệ người lao động tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 40%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT so với dân số đạt 94,05%, tỷ lệ người lao động tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 32%. 

Kế hoạch cũng nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức thông tin, truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện việc giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động trong việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hình thức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Quyết định công nhận xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Du lịch mang giá trị đặc trưng của địa phương năm 2022

UBND tỉnh công nhận xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Du lịch mang giá trị đặc trưng của địa phương năm 2022 theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 04/4/2023. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn và Ủy ban nhân dân xã Chiến Thắng có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND, ngày 04/4/2023 về thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”.

Theo đó, phấn đấu 100% nhà trường xác định được thực trạng công tác phòng chống ma túy (PCMT) trong nhà trường, 100% nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về PCMT với các hình thức, nội dung phù hợp với các nhà trường; ít nhất 90% cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng PCMT để có đủ năng lực thực hiện được việc tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung tuyên truyền, giáo dục PCMT trong giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm; 100% nhà trường thành lập Ban chỉ đạo PCMT thực hiện nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường trong từng năm học.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma túy và công tác PCMT tại các nhà trường, truyền thông PCMT trong nhà trường, triển khai bộ tài liệu giáo dục PCMT cho học sinh, sinh viên; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về PCMT; tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục PCMT trong các hoạt động giáo dục của các cấp học; tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội; tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT, đẩy mạnh công tác xã hội hóa cùng chung tay PCMT trong trường học.

Chỉ đạo phối hợp thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1432/VP-KGVX, ngày 04/4/2023) về việc phối hợp chỉ đạo thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động .

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1057/BTTTT-TTra. Cụ thể: thành lập các Đoàn thanh tra triển khai thanh tra đối với các Chi nhanh của doanh nghiệp viễn thông tại địa phương, Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sử dụng sim điện thoại với số lượng lớn, có dấu hiệu bất thường.

UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đợt thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để đợt thanh tra đạt kết quả tốt.

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1479/VP-KT, ngày 5/4/2023 )  thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023.

 Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/4/2023. Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng công trình sau mùa mưa, lũ để có phương án sửa chữa, khắc phục báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/12/2023. Theo Chỉ thị số 1416/CT-BNN-TL ngày 10/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023:

Đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươn tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các  quy  định  tại  Nghị  định  số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn. Củng cố, kiện toàn các Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

Chỉ đạo khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc về hành lang an toàn vận hành dự án Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1531/VP-KT, ngày 7/4/2023) về khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc về hành lang an toàn vận hành dự án Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn.

Yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng tập trung chỉ đạo, khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc về hành lang an toàn vận hành dự án Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn tại khoảng cột 55 - 56 thuộc thôn Bảo Đài 1, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng theo đề nghị của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia.

Chỉ đạo triển khai Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1518/VP-KGVX, ngày 7/4/2023) triển khai Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung trong trường hợp cần thiết; nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo yêu cầu tại Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1537/VP-KGVX, ngày 7/4/2023) tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìm sau chiến tranh theo đề nghị của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.Theo Công văn số 15A/CV-VNASMA ngày 03/4/2023 của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam về việc phối hợp tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìm sau chiến tranh tại Việt Nam:

Kính đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp với Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam chỉ đạo các cơ quan của tỉnh, giao cho Đài phát thanh truyền hình của tỉnh, hệ thống đài phát thanh các quận, huyện đặc biệt là các địa bàn trọng điểm phát thông điệp trên nhiều lần vào các thời điểm thích hợp nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống tai nạn bom mìn sau chiến tranh một cách có hiệu quả nhất.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh đến năm 2030

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1521/VP-KT, ngày 7/4/2023) thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh đến năm 2030.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương, tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 bảo đảm trình tự thủ tục quy định; hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét chậm nhất ngày 10/6/2023.

 

UBND các huyện: Bình Gia, Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan, thành phố Lạng Sơn có tổng chỉ tiêu đất rừng cao hơn tổng diện tích quy hoạch ba loại rừng hiện tại cần khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu điều chỉnh theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi các dự án đầu tư trên địa bàn không triển khai được, triển khai chậm tiến độ do vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng rừng, quy hoạch ba loại rừng.

Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023 - 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 89/KH-UBND, ngày 07/4/2023) tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh. 

Theo Kế hoạch, thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 6 cấp THCS theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

Đối với việc tuyển sinh lớp 6 trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PT DTNT) THCS&THPT cho các em học sinh thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường PT DTNT.

Việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên biệt cho các đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp THCS, có độ tuổi theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh chia thành 10 khu vực tuyển sinh, mỗi huyện là một khu vực tuyển sinh, riêng thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc kết hợp thành 01 khu vực tuyển sinh. Học sinh cư trú thuộc khu vực tuyển sinh nào được đăng kí dự tuyển vào các trường THPT trong khu vực tuyển sinh đó. Riêng học sinh thuộc các xã giáp ranh có thể đăng kí dự tuyển vào trường THPT của khu vực tuyển sinh lân cận (đảm bảo được học ở trường THPT gần nơi cư trú hơn). Phương thức tuyển sinh thực hiện theo 03 phương thức: tuyển thẳng, xét tuyển và thi tuyển (Thí sinh dự thi 03 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Đề thi môn Ngữ văn, Toán theo hình thức tự luận. Đề thi môn Tiếng Anh kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm). Kì thi tuyển sinh vào các trường THPT dự kiến tiến hành trong thời gian đầu tháng 6 năm 2023.

Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT DTNT tỉnh, PTDTNT THCS&THPT các huyện cho các học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh và đã hoàn thành chương trình THCS, có độ tuổi theo quy định tại Điều 33 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT. Thực hiện 2 phương thức: tuyển thẳng và thi tuyển (thực hiện chung với kì thi tuyển sinh vào các trường THPT công lập không chuyên biệt).  

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định đối tượng dự tuyển, hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển vào Trường THPT chuyên Chu Văn An theo các quy định hiện hành./.