Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2023)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2023 (kỳ 2); Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2030”; Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về trình phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất; UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 353/UBND-KT, ngày 28/3/2023) triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ; Quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000; Chỉ đạo việc mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm; Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Chỉ đạo triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”; UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và xây dựng, triển khai  “Mô hình điểm” của Đề án 06 tại các đơn vị, địa phương; Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2023; Chỉ đạo triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2023; UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ, cải thiện môi trường kinh doanh; Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo thực hiện Công văn số 1711/BNN-TL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn; Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Kế hoạch triển khai thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025; Đồng ý chủ trương tổ chức các hoạt động trưng bày kỷ niệm “75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái Quốc và Hội thảo kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh; Thành lập Ban Chỉ đạo mô hình Dân vận khéo “Tổ xung kích phòng, chống bạo lực gia đình, cảm hóa giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ vì bình yên địa bàn biên giới”; Chỉ đạo thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh.

123

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2023 (kỳ 2)

Ngày 29/3/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023 (kỳ 2). Phiên họp lần này xem xét, cho ý kiến vào 10 nội dung do 7 sở, ngành trình.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái và khu dân cư mới tại xã Hữu Liên, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000 do Sở Xây dựng trình. Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khu du lịch sinh thái tại 2 xã Yên Thịnh và Hữu Liên là  vùng đất còn hoang sơ, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, nhằm xây dựng khu du lịch có tầm cỡ, là điểm nhấn cho phát triển du lịch huyện và tỉnh, cần có quy hoạch để đảm bảo tính liên thông đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Qua nghe ý kiến đóng góp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua Dự thảo, yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến, trong đó cần quán triệt 3 nội dung xuyên suốt trong quá trình xây dựng quy hoạch đó là: giữ được cảnh quan môi trường tự nhiên, hạn chế tác động vào tự nhiên sẵn có; phải bảo tồn và phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc tại khu vực này; phải bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối với các khu vực xung quanh. Cùng với đó, yêu cầu quan tâm xem xét lại trình tự lấy ý kiến của người dân; phải bảo đảm tuân thủ theo quy hoạch giao thông về cấp độ đường căn cứ vào lưu lượng xe, tải trọng xe... để đáp ứng phát triển lâu dài; phân kỳ chi tiết quy hoạch đầu tư hạ tầng khung cần sát với điều kiện thực tế. Nội dung Tờ trình phải rõ hơn, dễ hình dung hơn, nêu rõ chức năng của từng phân khu, mục tiêu, các hạ tầng cơ bản, các bảng biểu kèm theo. Sở Xây dựng tiếp thu, dành thời gian, tâm sức, trí tuệ, nâng cao chất lượng xây dựng đồ án, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình UND tỉnh xem xét trước ngày 03/4/2023 để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ hợp chuyên đề tháng 4.

Phiên họp kỳ này cũng tập trung xem xét, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (BTVTU) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU của BTVTU lãnh đạo triển khai, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn do Ban Quản lý (BQL) Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trình. Theo báo cáo, sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 74-KL/TU, Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng ngày càng được nâng cao. Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển, đã thay đổi khang trang và đồng bộ hơn. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, các thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng và nhất là các cơ quan tại các cửa khẩu được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng hơn, giảm bớt thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân.

Qua nghe Dự thảo báo cáo và các ý kiến góp ý, kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch yêu cầu BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa cô đọng, súc tích, ngắn gọn dự thảo, nội dung báo cáo cần bám sát Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 03/4/2009, Kết luận số 74-KL/TU ngày 15/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 1055/QĐ-TTg, ngày 08/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, trong đó, cần bổ sung nội dung đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, công tác kiểm tra giám sát đối với thực hiện các nghị quyết, kết luận, công tác phối hợp giữa Ban với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; phát triển Khu KTCK gắn với phát triển vùng. Đồng thời, cần nêu rõ các giải pháp mang tính đột phá để phát triển KTCK, thu hút được hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh với số lượng lớn, phát triển các dịch vụ logistic, thương mại điện tử, nâng cao vị thế cửa khẩu của tỉnh... BQL Khu KTCK hoàn thiện xong trước ngày 05/4/2023 trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, trình BTVTU trong kỳ họp tới.

Các đại biểu dự họp cũng thảo luận và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo trình. Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, xây dựng Đề án là để tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm cho học sinh trên toàn tỉnh đều được đi học, nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực của tỉnh, đồng thời, tinh giản đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí yêu cầu Đề án cần bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 29/12/2021 của BTVTU  về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh ở tất cả các cấp học để sắp xếp quy mô trường lớp phù hợp với xu hướng phát triển, định hướng của từng huyện, từng khu vực; chỉnh sửa, bổ sung về số liệu, giải pháp... nghiên cứu sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Thống nhất thời gian thực hiện Đề án là đến năm 2030, cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung, hoàn thành dự thảo Đề án trong tháng 4/2023.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại các số liệu, khẩn trương hoàn thiện báo cáo trước ngày 03/4/2023 trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp tới.

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2030”

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 27/3/2023) thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2030”.

Mục tiêu cụ thể: phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 45% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và trên 96% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non (GDMN), đến năm 2030, có ít nhất 50% trở lên trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 99% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở GDMN; hằng năm, 100% trẻ em trong các cơ sở GDMN vùng khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo chương trình GDMN phù hợp với điều kiện địa phương và đặc điểm riêng của trẻ.

Đến năm 2025, bồi dưỡng 48% giáo viên biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ; 80% trở lên cán bộ quản lý, giáo viên (CBQL,GV) mầm non dạy vùng DTTS được bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động tăng cường tiếng Việt, tự bồi dưỡng tiếng DTTS tại địa phương để giao tiếp, thực hiện giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; đến năm 2030, bồi dưỡng 65% trở lên giáo viên biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ, phấn đấu bảo đảm đủ định mức giáo viên/nhóm, lớp và nhân viên theo quy định.               

Đến năm 2030, phấn đấu xóa bỏ phòng học nhờ, phòng học tạm; xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các huyện, thành phố; cân đối kinh phí hằng năm theo các chương trình mục tiêu để xây dựng và sửa chữa nhà công vụ cho giáo viên; bổ sung đủ bộ đồ chơi ngoài trời, bộ đồ chơi trong lớp cho trường học mới và phòng học mới do tăng quy mô.

Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về trình phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 758/VP-KT, ngày 27/2/2023) về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về trình phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm tiến độ, chất lượng, trình thẩm định, phê duyệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công văn số 915/VPCP-CN ngày 16/02/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo: Các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện, hoàn thành công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 760/TTg-CN ngày 31 tháng 8 năm 2022. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung chỉ đạo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ  xem  xét, phê duyệt các quy hoạch tỉnh,…

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 357/UBND-KT, ngày 28/3/2023) tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.

 Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 464/UBND-KT ngày 14/4/2021, Công văn số 1183/UBND-KT ngày 04/10/2022 và Công văn số 453/HĐTĐ ngày 02/3/2023 của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

 Các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND các huyện, các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xác định, trình phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; theo dõi chặt chẽ biến động giá đất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 464/UBND-KT ngày 14/4/2021, Công văn số 347/UBND-KT ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh. UBND các huyện, thành phố lựa chọn các đơn vị có chức năng tư vấn giá đất có đủ năng lực, kinh nghiệm và nhân lực để thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể; đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các Chứng thư định giá đất do đơn vị tư vấn thực hiện.

Các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoạt động trên địa bàn tỉnh trong quá trình khảo sát, thu thập thông tin xây dựng giá đất cụ thể cần thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ, sát với giá thị trường. Việc xác định giá đất phải bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 353/UBND-KT, ngày 28/3/2023) triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, trong đó tập trung phổ biến đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các quy định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở địa phương bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP, trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có giấy phép khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở TNMT rà soát, đôn đốc các chủ quản lý, vận hành công trình thuỷ lợi thực hiện việc đăng ký hoặc cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước theo quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc đăng ký và xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn theo thẩm quyền quy định tại Điều 38 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP.

 Các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh có tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện, hệ thống kênh thủy lợi, thủy điện để cấp cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp mà đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi, thủy điện này chưa được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích trên thì yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP.

Quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000

UBND tỉnh ban hành Quyết định (Quyết định số 485/QĐ-UBND, ngày 28/3/2023) phê duyệt quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000.

Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và một phần diện tích thuộc xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, cụ thể: phía Bắc giáp xã Thạch Đạn, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, phía Nam giáp thôn Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, phía Đông giáp xã Thạch Đạn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, phía Tây giáp đường Quốc lộ 1, trục trung tâm Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1.015,0 ha, quy mô dân số khoảng 23.900 người.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, chương trình, mục tiêu phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035; phát triển khu vực đô thị sinh thái, mật độ thấp hài hòa với việc nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, đồng thời kiểm soát, khai thác hợp lý hoạt động trong phạm vi diện tích rừng phòng hộ, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên, từng bước tạo nguồn lực phát triển kinh tế cho địa phương; làm cơ sở pháp lý để mời gọi thu hút đầu tư, lập các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị.

Về tính chất, chức năng: phân khu khu vực phía Bắc thành phố Lạng Sơn đến năm 2035 là khu vực công viên trung tâm, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thể thao – giải trí cao cấp, trung tâm triển lãm, quảng cáo xúc tiến thương mại cấp vùng; là phân khu đô thị, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời duy trì các đặc trưng nông, lâm nghiệp hiện hữu; là khu vực đầu mối dịch vụ vận tải hàng hóa.

Chỉ đạo việc mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1302 /VP-KGVX, ngày 28/3/2023) việc mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

Theo đó, đồng ý chủ trương cho phép các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trong năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Yêu cầu các cơ sở y tế có tài sản thẩm định giá thực hiện đầy đủ nội dung văn bản số 579/STC-QLGCS&DN ngày 17/3/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh.

Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ sở y tế phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Sở Tài chính tăng cường công tác quản lý nhà nước về thẩm định  giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Giá; đẩy mạnh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá; kịp thời tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn trong công tác thẩm định giá.

UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm

UBND tỉnh vừa cho phép (Công văn số 351/UBND-KGVX, ngày 28/3/2023) sử dụng tên địa danh để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm.

Theo đó, đồng ý cho các tổ chức sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm/dịch vụ. Cụ thể:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ thể đăng ký chỉ dẫn địa lý, sử dụng tên địa danh "Lạng Sơn" để đăng ký chỉ dẫn địa lý cho quả Na của tỉnh Lạng Sơn và sử dụng tên địa danh "Mẫu Sơn" để đăng ký chỉ dẫn địa lý cho quả Chanh rừng tại vùng núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn.

Sở Khoa học và Công nghệ là chủ thể đăng ký chỉ dẫn địa lý và sử dụng tên địa danh “Lạng Sơn” để đăng ký chỉ dẫn địa lý cho Mác mật của tỉnh Lạng Sơn.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn được phép sử dụng tên địa danh "Quỳnh Sơn" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Quỳnh Sơn” cho dịch vụ du lịch do xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cung cấp;

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hữu Lũng được phép sử dụng tên địa danh "Đồng Lâm - Hữu Liên" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Đồng Lâm - Hữu Liên” cho dịch vụ du lịch do xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cung cấp;

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản là chủ thể đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và sử dụng tên địa danh "Lạng Sơn" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Khau nhục Lạng Sơn” cho sản phẩm Khau nhục được sản xuất, chế biến tại Lạng Sơn;

Hội Làm vườn huyện Chi Lăng được phép sử dụng tên địa danh "Chi Lăng" để đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Lạc đỏ và các sản phẩm từ Lạc đỏ có nguồn gốc tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

Hội Làm vườn huyện Hữu Lũng được phép sử dụng tên địa danh "Hữu Lũng" để đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Cây giống lâm nghiệp” được sản xuất, kinh doanh có nguồn gốc tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Đồng thời, phê duyệt bản đồ khu vực địa lý tương ứng với địa danh của các sản phẩm như sau: Na Lạng Sơn; Chanh rừng Mẫu Sơn; Mác mật Lạng Sơn; Du lịch Quỳnh Sơn; Du lịch Đồng Lâm - Hữu Liên; Khau nhục Lạng Sơn; Lạc đỏ Chi Lăng; Cây giống lâm nghiệp Hữu Lũng.

Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2023

UBND tỉnh quyết định (Quyết định số 488/QĐ-UBND, ngày 28/3/2023) thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Nhiệm vụ của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương, được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương là cơ quan thường trực Hội đồng, được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ đăng ký bình chọn, thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng.

Chỉ đạo triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1309/VP-KGVX, ngày 28/3/2023) về việc triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 23/2/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”; riêng nội dung tổ chức chương trình Nói chuyện chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023) chủ động tổ chức triển khai cấp ngành theo lĩnh vực Văn hóa, nghệ thuật bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tại Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 23/2/2023 của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số nội dung về: công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức tiếp sóng Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) và phim tài liệu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sản xuất; hưởng ứng tham gia cuộc thi Tìm hiểu Văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; các hoạt động với chủ đề: “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam”, sự phát triển của văn học, nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, xây dựng các tác phẩm viết trên tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng và các tác phẩm nghệ thuật ca ngợi về Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, quê hương,  đất  nước  văn  hóa,  con  người  Việt  Nam mới, con người  Lạng Sơn... trong giai đoạn hiện nay.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và xây dựng, triển khai  “Mô hình điểm” của Đề án 06 tại các đơn vị, địa phương

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 350/UBND-NC, ngày 28/3/2023) thực hiện các nhiệm vụ và xây dựng, triển khai  “Mô hình điểm” của Đề án 06 tại các đơn vị, địa phương tại.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 19/02/2023 của UBND tỉnh để chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án 06. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về triển khai dịch vụ công trực tuyến. Yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, hội viên, tổ trưởng tổ dân phố... “gương mẫu, đi đầu” cài đặt VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện các giao dịch hoàn toàn trên môi trường điện tử và tuyên truyền, hướng dẫn người thân thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, khẩn trương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy hoặc các giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Phát huy tốt vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, xã, thôn/tổ dân phố… tích cực tuyên truyền vận động người dân, phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an rà soát, thu thập, cập nhật chỉnh sửa thông tin công dân, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. Thực hiện lựa chọn, đăng ký mô hình điểm, đảm bảo 100% đơn vị, địa phương đăng ký mô hình điểm và tổ chức triển khai, theo sát quá trình thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quyết định (Quyết định số 05/QĐ-BTC, ngày 29/3/2023) ban hành Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Theo đó, đối tượng dự thi gồm các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân trên địa bàn tỉnh có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã, đang hoặc sẽ triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh, khuyến khích các sản phẩm dự thi có ứng dụng công nghệ, đã có sản phẩm cụ thể, có tính cộng đồng và tạo tác động xã hội. Mỗi tác giả dự thi khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều sản phẩm dự thi; mỗi nhóm tác giả không quá 05 thành viên.

Sản phẩm dự thi là các ý tưởng, dự án, mô hình kinh doanh,... có tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; sản phẩm dự thi thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả, sản phẩm dự thi là đối tượng không được trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Cuộc thi đến hết ngày 30/6/2023. Hồ sơ bản giấy được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn (số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); hồ sơ điện tử gửi qua địa chỉ dangnguyetanhls@gmail.com.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2023

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh  chỉ đạo (Công văn số 56/BCĐ-NTM, ngày 29/3/2023) đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Theo đó, yêu cầu: các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành phụ trách, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả,…

UBND các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu của tỉnh về xây dựng NTM và điều kiện thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện; phối hợp thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Chương trình trên phạm vi địa bàn quản lý, ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, lồng ghép các chương trình dự án để thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục xác định xây dựng Thôn kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nội dung quan trọng trong việc chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM,…

Chỉ đạo triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1348/VP-KGVX, ngày 29/3/2023) về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Công văn số 1088/LĐTBXH-TE ngày 28/3/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023:

UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã: xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 tại địa phương; căn cứ điều kiện của địa phương, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 từ cuối tháng 5 hoặc ngày 01/6/2023.

Cùng với đó, tổ chức chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em nhất là đuối nước, tai nạn giao thông; triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em thuộc trách nhiệm và thẩm quyền để phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông;…

Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2023 trên địa bàn tỉnh

 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 30/3/2023) thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu: duy trì 100% người khuyết tật (NKT) tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 90 - 95% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; duy trì 100% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; có từ 50 NKT trở lên có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm; 50% NKT có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định; 40% số huyện, thành phố có tổ chức của NKT,…

 Nội dung hoạt động gồm: trợ giúp y tế; Trợ giúp giáo dục; trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế; phòng, chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai; trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; trợ giúp tiếp cận và tham gia giao thông; trợ giúp tiếp cận công trình xây dựng; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ NKT trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; trợ giúp phụ nữ khuyết tật; hỗ trợ NKT sống độc lập và hòa nhập cộng đồng; nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ NKT và giám sát đánh giá.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND chỉ đạo (Công văn số 1351/VP-KGVX, ngày 29/3/2023 tỉnh) tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 5020-CV/BTGTW ngày 21/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Theo Công văn số 5020-CV/BTGTW ngày 21/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương:

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; các cơ quan chủ quản xuất bản; các nhà xuất bản, đơn vị in và phát hành sách; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đầu tư nguồn lực cho văn hóa, ừong đó có phát hiển văn hóa đọc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị; phát hiện, cổ vũ những mô hình hay trong việc đọc, nghiên cứu và áp dụng tri thức từ sách vào cuộc sống; tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động như hội thảo, tọa đàm, giới thiệu sách; khuyến khích các giải thưởng gắn với phong trào đọc; phát huy vai trò của hệ thống các thư viện trường học, thư viện tỉnh;…

UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 358/UBND-NC, ngày 29/3/2023) yêu cầu chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06/CP, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 32/UBND-NC ngày 10/01/2023 về triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền.

Các cơ quan, tổ chức không được yêu cầu xác nhận Chứng minh nhân dân 9 số trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip tích hợp thông tin bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí, thu học phí. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở khác có chức năng lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 3 năm 2023.

Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 29/3/2023) thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần (NTT), trẻ em tự kỷ (TETK) và người rối nhiễu tâm trí (NRNTT) dựa vào cộng đồng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Kế hoạch phấn đấu trong năm 2023 có 80% NTT, 80% TETK và NRNTT được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp kịp thời. 55% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông có khả năng, có nhu cầu được tiếp cận giáo dục. Khoảng 100 NTT, NRNTT có khả năng, có nhu cầu được hỗ trợ hướng nghiệp, hộ gia đình có NRNTT đủ điều kiện và có nhu cầu được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định. Khoảng 60% NTT và NRNTT có khó khăn về tài chính có nhu cầu được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. 60% số người trầm cảm, TETK và NRNTT khác có nguy cơ cao bị tâm thần và NTT được tư vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng xã hội và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác. 30% gia đình có NTT, 30% gia đình có TETK và NRNTT có nguy cơ cao bị tâm thần được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng…

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch triển khai các hoạt động trợ giúp về y tế, giáo dục, hướng nghiệp, lao động trị liệu, hỗ trợ sinh kế và văn hóa, thể thao. Đồng thời, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên, thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức nhằm xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trợ giúp người khuyết tật, nhất là trợ giúp đối tượng bị tâm thần, TETK và NRNTT dựa vào cộng đồng./.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ, cải thiện môi trường kinh doanh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 362/UBND-TTPVHCC, ngày 29/3/2023) thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa TTHC nội bộ, cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở quyết định công bố của các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan đến quy định kinh doanh, kịp thời tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý, đồng thời, khẩn trương thực hiện niêm yết công khai đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC và niêm yết quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo quy định. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC bảo đảm nguyên tắc doanh nghiệp, người dân là trung tâm.

Tăng cường tương tác trực tuyến để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công (DVC) cho doanh nghiệp, người dân nhằm tăng tỷ lệ thực hiện DVC trực tuyến và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC, cung cấp DVC. Ưu tiên lựa chọn các TTHC liên quan đến sản xuất, kinh doanh để đề xuất xây dựng kế hoạch rà soát của UBND tỉnh. Thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 30/3/2023) thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng triển khai: các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, thực hiện Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 năm 2023.

Nội dung: nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông; sản xuất mới các tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội; tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã; cung cấp nội dung thông tin phục vụ tuyên truyền ở các xã biên giới; hỗ trợ cung cấp dịch vụ thông tin công cộng.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

Chỉ đạo thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1379/VP-KGVX, ngày 30/3/2023) về thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản đã được ban hành theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 (trừ các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết số 80/2023/QH15) để thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn Nghị quyết số 80/2023/QH15; chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý khẩn trương thực hiện việc thanh toán các chế độ, chính sách, chi phí phòng, chống dịch  COVID-19 quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Nghị quyết số 80/2023/QH15 bảo đảm đúng thời hạn, đúng đối tượng,…

Chỉ đạo thực hiện Công văn số 1711/BNN-TL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1363/VP-KT, ngày 30/3/2023) về việc thực hiện Công văn số 1711/BNN-TL ngày 22/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện, định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 1711/BNN-TL ngày 22/3/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung: tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân trên địa bàn tỉnh; phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn cấp tỉnh giai đoạn 2024-2028 trước ngày 30/6/2023; bố trí ngân sách địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; tổ chức thực hiện theo các quy định về thu, trữ và xử lý nước hộ gia đình đảm bảo an toàn theo quy định.

Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 30/3/2023) tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nội dung là tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của bộ, ngành trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên phần mềm. Cuộc thi có 04 tuần thi trong tháng 6 năm 2023: tuần 1: từ ngày 05/6/2023 - 09/6/2023; tuần 2: từ ngày 12/6/2023 - 16/6/2023; tuần 3: từ ngày 19/6/2023 - 23/6/2023; tuần 4: từ ngày 26/6/2023 - 30/6/2023.

Mỗi tuần thí sinh dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có từ 03 đến 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng.

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao 01 lần các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tập thể. Trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các cá nhân đạt giải theo tuần.

Kế hoạch triển khai thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 30/3/2023) triển khai thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) giai đoạn 2023 - 2025.

Mục đích nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ "Năm 2023, đạt tỷ lệ 100% xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh" được giao tại mục 2, Phần II thuộc Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Dần thay thế công nghệ truyền thanh từ FM/có dây sang CNTT - VT phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ về thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT và nâng cấp, chuyển đổi đài truyền thanh có dây/không dây sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT sử dụng nguồn Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 hoặc các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác. Đồng thời, xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đảm bảo kết nối liên thông với Hệ thống thông tin nguồn Trung ương và hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung Kế hoạch với nhiều hình thức đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng ý chủ trương tổ chức các hoạt động trưng bày kỷ niệm “75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái Quốc và Hội thảo kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng ý chủ trương (Công văn số 1374/VP-KGVX, ngày 230/3/2023) tổ chức các hoạt động trưng bày kỷ niệm “75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948 -11/6/2023)”  và  Hội thảo Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, tại.

Theo đó, đồng ý chủ trương tổ chức các hoạt động trưng bày kỷ niệm “75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)” và Hội thảo “Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn - Nâng tầm phát triển ” gắn với kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn (24/6/1993 - 24/6/2023).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động bảo đảm chu đáo, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, mang tính giáo dục cao, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, đơn vị.

Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh

UBND tỉnh công bố (Quyết định số 509/QĐ-UBND, ngày 30/3/2023) thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh.

Theo đó, công bố 23 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực chính quyền địa phương, công chức cấp xã, công chức viên chức, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, tổ chức biên chế, văn thư lưu trữ, đảm bảo xã hội, thi đua khen thưởng.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, công khai thủ tục hành chính nội bộ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Thành lập Ban Chỉ đạo mô hình Dân vận khéo “Tổ xung kích phòng, chống bạo lực gia đình, cảm hóa giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ vì bình yên địa bàn biên giới”

UBND tỉnh thành lập (Quyết định số 513 /QĐ-UBND, ngày 31/3/2023) Ban Chỉ đạo mô hình Dân vận khéo “Tổ xung kích phòng, chống bạo lực gia đình, cảm hóa giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ vì bình yên địa bàn biên giới”.

Ban Chỉ đạo do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổ giúp việc do đồng chí Trần Quốc Tiến, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh làm Tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai mô hình Dân vận khéo “Tổ xung kích phòng, chống bạo lực gia đình, cảm hóa giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ vì bình yên địa bàn biên giới”; định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết nhận xét đánh giá kết quả thực hiện và có biện pháp tiếp tục duy trì mô hình trong những năm tiếp theo đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 372/UBND-KT, ngày 31/3/2023) thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Công văn số 178/TTg-CN ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan, để triển khai thực hiện đồng thời với các nhiệm vụ, giải pháp được UBND tỉnh giao tại Công văn số 347/UBND-KT ngày 28/3/2023 về việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 31/3/2023) thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2021 - 2030, phấn đấu đến năm 2030 phát triển hoàn thiện đưa vào hoạt động từ 3 - 4 cụm công nghiệp để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư ngành Dệt May và Da Giầy; thu nhập của lao động ngành Dệt May và Da Giầy đạt tương đương mức thu nhập của lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm khoảng cách với mức thu nhập bình quân chung lao động trong doanh nghiệp cả nước. Tầm nhìn đến  năm 2035, thúc đẩy cải thiện nội địa hoá, giảm nhập khẩu nguyên phụ liệu đáp ứng nhu cầu phát triển và sản xuất các sản phẩm Dệt May và Da Giầy trong nước; phấn đấu đưa tỉnh Lạng Sơn nằm trong chuỗi sản xuất, cung ứng, xuất khẩu sản phẩm dệt may, da giầy đáp ứng được yêu cầu về phát triển bền vững.

Các giải pháp thực hiện: phát triển thị trường, thu hút đầu tư và phát triển chuỗi giá trị trong tỉnh; phát triển nguồn nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới khoa học, công nghệ và phát triển bền vững, xanh hoá ngành Dệt May và Da Giầy; giải pháp cơ chế tài chính, thuế và nguồn vốn.