Nhảy đến nội dung

Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2023 trên địa bàn tỉnh

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 30/3/2023).

 

Mục tiêu: duy trì 100% người khuyết tật (NKT) tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 90 - 95% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; duy trì 100% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; có từ 50 NKT trở lên có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm; 50% NKT có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định; 40% số huyện, thành phố có tổ chức của NKT,…

 

Nội dung hoạt động gồm: trợ giúp y tế; Trợ giúp giáo dục; trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế; phòng, chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai; trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; trợ giúp tiếp cận và tham gia giao thông; trợ giúp tiếp cận công trình xây dựng; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ NKT trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; trợ giúp phụ nữ khuyết tật; hỗ trợ NKT sống độc lập và hòa nhập cộng đồng; nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ NKT và giám sát đánh giá.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

 

Đỗ Hoạt