Nhảy đến nội dung

Kế hoạch thực hiện vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình An sinh xã hội năm 2023

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vừa có Kế hoạch thực hiện vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình An sinh xã hội năm 2023 (Kế hoạch số 189/KH-BVĐ, ngày 17/3/2023).

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Theo đó, phấn đấu vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình An sinh xã hội các cấp trong tỉnh đạt từ 5 tỷ đồng trở lên, trong đó cấp tỉnh từ 3 tỷ đồng trở lên, các huyện, xã từ 2 tỷ đồng trở lên.

Đối tượng vận động là các tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, tổ chức nhân đạo từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, kiều bào Việt Nam đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.

Về hình thức: ủng hộ bằng tiền mặt bằng cách nộp trực tiếp tại Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hoặc chuyển vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tại Kho bạc Nhà nước cùng cấp; hoặc đăng ký xây dựng Nhà Đại đoàn kết, các công trình an sinh xã hội.

Thùy Linh