Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 27/02 đến ngày 05/03/2023)

Chỉ đạo về việc khôi phục mở lại chức năng vận chuyển hành khách tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; Chỉ đạo về việc khôi phục mở lại chức năng vận chuyển hành khách tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; Kế hoạch chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Đình Lập năm 2023; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp; Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định phê duyệt kế hoạch sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2023; Chỉ đạo triển khai các nghị quyết kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất; Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định phân bổ gạo cho các huyện, thành phố hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023; Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người; Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Văn Lãng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; UBND tỉnh chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Chỉ đạo thực hiện Công điện khẩn của Bộ NN&PTNT về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam; Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số hạng mục thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Chỉ đạo hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023; Quyết định ban hành quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố; Chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023); Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

 

123

Ảnh minh họa

Chỉ đạo về việc khôi phục mở lại chức năng vận chuyển hành khách tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 207/UBND-NC, ngày 27/02/2023) về việc khôi phục mở lại chức năng vận chuyển hành khách tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. 

Theo đó, ngày 17/02/2023, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi Công hàm số 29 cho Đại sứ quán Việt Nam tại nước Trung Quốc, trong đó thông báo việc phục hồi và khai thông chức năng vận chuyển hành khách tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan từ ngày 15/02/2023 và đề nghị phía Việt Nam chỉ đạo chính quyền các khu vực cửa khẩu làm tốt các công tác đối ứng, trao đổi và xác định thời gian cụ thể phục hồi chức năng vận chuyển hành khách, đồng thời duy trì và tối ưu hóa công tác phòng chống dịch và thông quan, đảm bảo an toàn, thuận tiện, tích cực phối hợp nghiên cứu thực hiện các công tác phục hồi.

Để phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Cao Lộc chủ động thực hiện công tác tuyên truyền; khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và chủ động trao đổi, phối hợp với địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng phía Trung Quốc để thực hiện phục hồi chức năng vận chuyển hành khách tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Chỉ đạo về việc khôi phục mở lại chức năng vận chuyển hành khách tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 207/UBND-NC, ngày 27/02/2023) về việc khôi phục mở lại chức năng vận chuyển hành khách tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. 

Theo đó, ngày 17/02/2023, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi Công hàm số 29 cho Đại sứ quán Việt Nam tại nước Trung Quốc, trong đó thông báo việc phục hồi và khai thông chức năng vận chuyển hành khách tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan từ ngày 15/02/2023 và đề nghị phía Việt Nam chỉ đạo chính quyền các khu vực cửa khẩu làm tốt các công tác đối ứng, trao đổi và xác định thời gian cụ thể phục hồi chức năng vận chuyển hành khách, đồng thời duy trì và tối ưu hóa công tác phòng chống dịch và thông quan, đảm bảo an toàn, thuận tiện, tích cực phối hợp nghiên cứu thực hiện các công tác phục hồi.

 Để phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Cao Lộc chủ động thực hiện công tác tuyên truyền; khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và chủ động trao đổi, phối hợp với địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng phía Trung Quốc để thực hiện phục hồi chức năng vận chuyển hành khách tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Kế hoạch chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Đình Lập năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 27/02/2023) chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Đình Lập năm 2023.

Mục đích nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong xây dựng, hoạt động, xử trí các tình huống cháy rừng, thiên tai xảy ra trên địa bàn; đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, tổ chức huấn luyện, trình độ chỉ huy, hiệp đồng và thực hành xử trí tình huống cháy rừng của các lực lượng chức năng và lực lượng vũ trang huyện Đình Lập; tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân; đồng thời bổ sung hoàn thiện các kế hoạch và phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của đơn vị.

Nội dung diễn tập chia thành 03 giai đoạn: giai đoạn 1: diễn tập vận hành cơ chế lãnh đạo, giai đoạn 2: thực hành xử trí tình huống cháy rừng (có thực binh), giai đoạn 3: kết thúc diễn tập. Thời gian thực hành diễn tập dự kiến trong tháng 8/2023.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 27/02/2023) thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Một số nội dung thực hiện: sản xuất các sản phẩm thông tin phục vụ công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư ở vùng đồng bào DTTS&MN, khu vực biên giới, bảo tồn, phát huy giá trị, văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc khu vực biên giới gắn với phát triển du lịch, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của các dân tộc đang sinh sống tại địa phương đến du khách trong và ngoài nước…, các sản phẩm thông tin tuyên truyển được sản xuất bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số, ngôn ngữ nước ngoài phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động giới thiệu, tuyên truyền về đất nước Việt Nam và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 772/VP-KT, ngày 27/02/2023) thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, thông tin báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những nội dung phát sinh để kịp thời xử lý, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 770/BNN-BVTV ngày 15/02/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tăng cường bố trí các lực lượng chức năng của địa phương, đặc biệt lực lượng thanh tra, công an, quản lý thị trường tổ chức kiểm tra chặt chẽ các trường hợp buôn bán và sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, buôn bán các thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời phối hợp thanh tra liên ngành, kiểm tra tổng thể các cơ sở sản xuất, buôn bán chế phẩm diệt côn trùng và thuốc bảo vệ thực vật nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán, sử dụng không đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, tập huấn nâng cao hiểu biết cho người buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 27/02/2023 triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiệu điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, được tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023. Các địa bàn, doanh nghiệp, cơ sở tổ chức Lễ phát động hoặc các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động đảm bảo thiết thực, phù hợp.

Các hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ: tăng cường, đổi mới và đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông về ATVSLĐ, tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ, các mô hình, sáng kiến, biện pháp cải thiện điều kiện lao động, các nội quy, quy trình làm việc an toàn tại nơi làm việc; thực hiện tư vấn, tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ cho cán bộ, người lao động và các đối tượng để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại cơ sở, chú trọng huấn luyện thực hành, kỹ năng đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giảm căng thẳng, mệt mỏi tại nơi làm việc; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đối thoại về ATVSLĐ, quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 210/UBND-KGVX ngày 27/02/2023) tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát tình trạng thuốc, vật tư y tế khám chữa bệnh của các cơ sở y tế để nắm tình hình; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt trong việc lập kế hoạch mua sắm, đấu thầu và tổ chức các giải pháp để có đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, dám nghĩ, dám làm trong tổ chức mua sắm, đấu thầu bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Sở Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đưa tin, phản ánh liên quan đến thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế, nguồn nhân lực tại các cơ sở y tế bảo đảm tính chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan, phù hợp, hiệu quả.

Quyết định phê duyệt kế hoạch sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2023

UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 316 /QĐ-UBND, ngày 28/02/2023) Kế hoạch sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2023, nguồn kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Cụ thể, kế hoạch sửa chữa công trình thủy lợi sử dụng nguồn kinh phí đất trồng lúa năm 2023: sửa chữa 12 hạng mục công trình thủy lợi do Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn quản lý.

Đối với kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023, gồm: đập đất, tràn xả lũ, nhà trạm bơm, máy bơm thủy luân, đập dâng và hệ thống dẫn nước. Danh mục khối lượng công việc thực hiện: sửa chữa định kỳ 30 hạng mục công trình thủy lợi do Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn quản lý.

Chỉ đạo triển khai các nghị quyết kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 222/UBND-KT, ngày 28/02/2023) triển khai các nghị quyết kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (kỳ họp thứ mười sáu) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua tại kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (kỳ họp thứ mười sáu) ngày 27/02/2023; tổng hợp kết quả, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định, đề xuất UBND tỉnh giải quyết nội dung vượt thẩm quyền.

Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh Quyết định (Quyết định số 318/QĐ-UBND, ngày 28/02/2023) phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (HN), hộ cận nghèo (HCN) trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (CTMTQG GNBV) giai đoạn 2021-2025.

Theo Đề án, thực hiện hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở đối với 2.092 HN, HCN (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) trên địa bàn 02 huyện nghèo của tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các huyện: Văn Quan, Bình Gia.

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở là HN, HCN (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) trong danh sách HN, HCN do UBND cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi CTMTQG GNBV giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu lực thi hành (từ ngày 18/01/2022 tại Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG GNBV giai đoạn 2021-2025) tối thiểu 03 năm. Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

Tiêu chí được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau: Là HN, HCN chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc). Diện tích nhà ở bình quân đầu người của HN, HCN nhỏ hơn 8m2. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

Quyết định phân bổ gạo cho các huyện, thành phố hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định (Quyết định số 315/QĐ-UBND, ngày 28/02/2023) phân bổ gạo cho các huyện, thành phố hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Theo đó, phân bổ 256,725 tấn gạo theo Quyết định số 139/QĐ-TTg cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Cụ thể: thành phố Lạng Sơn: 1.620kg; huyện Văn Lãng: 21.135kg; huyện Tràng Định: 23.895kg; huyện Lộc Bình: 36.825kg ; huyện Đình Lập: 5.535kg; huyện Văn Quan: 30.795kg; huyện Bình Gia: 50.910kg; huyện Bắc Sơn: 8.490kg; huyện Chi Lăng: 18.960kg; huyện Hữu Lũng: 21.285kg    ; huyện Cao Lộc: 37.275kg.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng cục Dự trữ Nhà nước và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp nhận và thực hiện cấp gạo hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023 được kịp thời, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 221/UBND-KGVX ngày 28/02/2023) về tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, chẩn đoán xác định; quản lý ca bệnh và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do vi rút và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm A(H5N1); chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để có các biện pháp phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ cho các địa bàn triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa lực lượng y tế, thú y và các ban, ngành liên quan trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm đặc biệt tại các cửa khẩu và chợ gia cầm sống; kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên gia cầm và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổ dịch. Thực hiện việc phối hợp trong công tác phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo mạnh mẽ người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân.

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Văn Lãng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh Quyết định (Quyết định số 317/QĐ-UBND, ngày 28/02/2023) Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Văn Lãng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch theo địa giới hành chính của huyện Văn Lãng, với tổng diện tích tự nhiên là 56.741,36ha với ranh giới như sau: phía Bắc giáp huyện Tràng Định; phía Nam giáp huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan; phía Đông giáp đường biên giới Việt - Trung; phía Tây giáp huyện Bình Gia.

Tính chất là vùng đô thị, nông thôn đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thích nghi biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Là vùng phát triển đa ngành, lấy hoạt động dịch vụ thương mại biên mậu gắn với cửa khẩu, du lịch là định hướng phát triển ưu tiên; định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với cơ sở chế biến, gắn với sản xuất nông nghiệp hướng tới công nghệ cao; phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Là vùng có vị trí địa lý thuận lợi tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa sản xuất trên địa bàn với các địa phương khác dọc theo tuyến quốc lộ 4A và thông thương với Trung Quốc qua 3 cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình.

UBND tỉnh chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 217/UBND-KT, ngày 28/02/2023) siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải (ĐKKDVT) đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và ĐKKDVT bằng xe ô tô trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị KDVT trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định, tăng cường theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm thông qua dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình. Chỉ đạo các bến xe khách trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác kiểm tra điều kiện phương tiện và người lái xe trước khi xuất bến theo quy định. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ thực hiện nghiêm các quy định về KDVT, đặc biệt kiểm tra đo nồng độ cồn đối với lái xe, cương quyết xử lý nghiêm các lái xe vi phạm. Siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm.

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Lạng Sơn tăng cường tuyên truyền đến các đơn vị KDVT phải thực hiện nghiêm, đúng, đầy đủ quy trình bảo đảm ATGT, nhắc nhở ngay đối với lái xe khi phát hiện xe chạy quá tốc độ, quá thời gian làm việc trong ngày, hoạt động sai hành trình vận chuyển và các nguy cơ gây mất ATGT khác…Thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện, người lái xe, tuyệt đối không đưa các phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi năm 2023 (Kế hoạch số 44/KH-BTC, ngày 28/02/2023).

Theo đó, kế hoạch phát động, tuyên truyền về các hoạt động của Cuộc thi, thể lệ Cuộc thi tới toàn thể tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh thông qua Trang thông tin điện tử về KNĐMST của tỉnh, tại địa chỉ http://starup.langson.gov.vn, Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ, các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời triển khai thực hiện các hoạt động khơi dậy các ý tưởng khởi nghiệp, thúc đẩy phong trào KNĐMST. Khuyến khích, động viên, lựa chọn, hỗ trợ các ý tưởng, dự án có tính đổi mới sáng tạo tiềm năng, khả thi tham dự Cuộc thi KNĐMST.

Trong quý II, quý III/ 2023, tổ chức tiếp nhận các ý tưởng, dự án tham dự Cuộc thi KNĐMST (theo thời gian quy định tại Thể lệ); thành lập Ban Giám khảo, gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến nội dung, lĩnh vực của các ý tưởng tham dự Cuộc thi KNĐMST; Ban Giám khảo chấm theo Thể lệ và Quy chế chấm thi đã ban hành; lựa chọn các ý tưởng, dự án tiềm năng để trao giải trong Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi KNĐMST.

Chỉ đạo thực hiện Công điện khẩn của Bộ NN&PTNT về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 797/VP-KT, ngày 28/02/2023) thực hiện Công điện khẩn số 1030/CĐ-BNN-TY ngày 26/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm (GC), sản phẩm GC nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

 Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng, cơ quan thành viên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới... để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển GC, sản phẩm GC trái phép vào Việt Nam. Trường hợp bắt các lô hàng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay. Lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán GC, sản phẩm GC nhập lậu qua biên giới, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh cúm GC và tác hại khi buôn bán, vận chuyển GC không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép vào Việt Nam, GC, sản phẩm GC không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác truyền thông nguy cơ về các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép, vận động Nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là GC, sản phẩm GC nhập khẩu trái phép vào Việt Nam. Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh qua Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS) theo đúng quy định hiện hành, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm  các trường hợp không báo cáo, giấu dịch, làm lây lan dịch bệnh.

Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 223/UBND-KT, ngày 01/3/2023) tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

 Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng bằng những hình thức như trên các trang thông tin báo chí, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn và tuyên truyền trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, khu dân cư, tổ dân phố để tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tâm lý, ý thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là hình thành văn hóa, thói quen “Đã uống rượu, bia không lái xe”, đồng thuận, ủng hộ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Nghiêm cấm lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về TTATGT của lực lượng chức năng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý vi phạm TTATGT. Có hình thức, biện pháp xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan quản lý nhà nước vi phạm quy định về TTATGT.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 giờ trên các tuyến, địa bàn, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá trọng tải, quá khổ, cơi nới thành thùng... với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước, thực hiện thông báo đến cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định.

Chỉ đạo thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số hạng mục thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Văn bản số 813/VP-KT, ngày 01/3/2023) về việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số hạng mục thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Theo đó, yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn (doanh nghiệp dự án PPP) thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý xây dựng công trình, có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu hoàn thành đối với một số hạng mục công trình xây dựng (đường gom, sửa chữa hoàn trả đường tỉnh, đường huyện…) thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo quy định. Có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với một số hạng mục thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo thẩm quyền.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm tham gia thành phần đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các công việc kiểm tra, nghiệm thu; giám sát, đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

Chỉ đạo hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 820/VP-KGVX, ngày 01/3/2023) về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc PCTN, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 theo đề nghị tại Công văn số 2095-CV/BTGTU ngày 28/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải và thể lệ Giải, tạo điều kiện để phóng viên tìm hiểu, viết và gửi bài tham dự.

 Quyết định ban hành quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh ban hành Quyết định (Quyết định số 329/QĐ-UBND, ngày 01/3/2023) quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Quy định này áp dụng đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các Sở, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Quy trình bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và đương đương thuộc Sở gồm 5 bước: bước 1: hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1), bước 2: hội nghị lãnh đạo mở rộng, bước 3: hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2), bước 4: hội nghị cán bộ chủ chốt, bước 5: hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3).

Quy trình bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện gồm 5 bước: bước 1: hội nghị lãnh đạo (lần 1), bước 2: hội nghị lãnh đạo mở rộng, bước 3: hội nghị lãnh đạo (lần 2), bước 4: hội nghị cán bộ chủ chốt, bước 5: hội nghị lãnh đạo (lần 3).

Chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 814/VP-KGVX, ngày 01/3/2023) việc tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ LĐ-TB&XH tại Công văn số 593/LĐTBXH-BTXH.

Theo đó, tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7, năm 2023 với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam - Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển”, bảo đảm thiết thực, hiệu quả với mục đích nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trongviệc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 02/3/2023) thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2030: có 80% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; 90% hộ dân nông thôn, 100% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn, 100% người dân nông thôn thường xuyên thực hiện vệ sinh cá nhân; 25% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 15% nước thải sinh hoạt được xử lý, 64% hộ chăn nuôi, trang trại được xử lý chất thải chăn nuôi.

Đến năm 2045 phấn đấu 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững, 50% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 30% nước thải sinh hoạt được xử lý, 100% hộ chăn nuôi, trang trại được xử lý chất thải chăn nuôi.

Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: hoàn thiện cơ chế, chính sách quy định liên quan đến cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn; thực hiện hoạt động giáo dục, truyền thông, để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách, công khai thông tin liên quan đến lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; cấp nước sạch nông thôn, vệ sinh nông thôn; ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh nông thôn; tăng cường giám sát chất lượng nước, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm.

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 228/UBND-KT, ngày 02/3/2023) thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng-Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông; quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên lưu vực sông theo thẩm quyền, phù hợp chức năng nguồn nước, bảo đảm chất lượng nước và dòng chảy tối thiểu theo quy định; tổ chức giám sát các đối tượng khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông thực hiện các phương án điều hòa, phân bổ nguồn nước; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, phòng chống nguy cơ sạt lở bờ sông theo quy định.

UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Lộc Bình, Đình Lập (trên lưu vực sông): quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên lưu vực sông; xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện cắm mốc theo quy định; triển khai các biện pháp bảo vệ, phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra; phối hợp trong việc rà soát, điều chỉnh bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn; phối hợp triển khai công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước trong lưu vực sông.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện trên lưu vực sông trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra.

Triển khai thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 236/UBND-KT, ngày 03/3/2023) về triển khai thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 UBND tỉnh yêu cầu Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT đến các tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo đúng quy định khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình thực hiện thủ tục hành chính khi tiếp nhận phương án trồng rừng thay thế theo quy định.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 03/3/2023) phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023).

Phong trào thi đua có chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)”.

Nội dung thi đua: phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực; thi đua triển khai và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...; thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở, ngành, UBND cấp huyện (DDCI); đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”; tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Thời gian thi đua thực hiện từ ngày phát động đến hết ngày 31/5/2023.

Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 821/VP-KGVX, ngày 02/3/2023) về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã giao cho địa phương thực hiện, từ đó khẩn trương triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tham mưu cho BCĐ về chuyển đổi số tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Tổ chức triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh”; xây dựng kế hoạch để duy trì và cải thiện Chỉ số DTI cấp tỉnh, rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; hướng dẫn kiện toàn lại Tổ công nghệ số cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Công an cấp xã là lực lượng nòng cốt vận động, hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thiết yếu thuộc Đề án 06./.