Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 09/01 đến ngày 15/01/2023)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2023 – 2025; Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023; Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023; Quyết định ban hành tiêu chí xác định các danh mục công trình được hỗ trợ đầu tư, phân bổ nguồn vốn thực hiện Đề án phát triển Giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025; chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; chỉ đạo tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Sơn; Kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023; chỉ đạo dừng triển khai thực hiện thí điểm hình thức giao nhận theo phương thức gắp, cẩu container đối với mặt hàng linh kiện điện tử trong bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoà Sơn 1, huyện Hữu Lũng; Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023.