Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

(Ảnh minh họa)

UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 đối với 03 trường học tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 04/3/2023

 

Cụ thể: Trường Mầm non xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng; Trường Tiểu học xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng; Trường Trung học cơ sở xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn.

 

Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định./.

 

Hoàng Loan