Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 19 February 2023
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
50/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
50_QD-TTg_06022023-signed.pdf 45.33 MB