Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 13 February 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1078/BTC-CST
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Dự thảo TT thay thế.docx 47.69 KB