Nhảy đến nội dung

Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm phẩm tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 (Kế hoạch số 18/KH-BCĐ, ngày 27/01/2023).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Theo đó, năm 2023, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh triển khai 02 đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023, trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023; trong dịp Tết trung thu, ngành Công thương chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các ngành thành viên Ban chỉ đạo liên ngành và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm dịp Tết Trung thu năm 2023. Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện, thành phố giao Văn phòng HĐND/UBND của huyện, thành phố hoặc các Đội Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch của Ban Chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện hậu kiểm trong các ngành y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công Thương và kiểm tra, hậu kiểm của Quản lý thị trường./.

 

Bích Diệp