Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 7 February 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
929/BTC-TCDN
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
mau bieu so thu tu CPH TV.xlsx 17.21 KB