Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định đổi tên Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Hữu Lũng thành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Hữu Lũng

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc đổi tên Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Hữu Lũng thành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Hữu Lũng, phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 109/QĐ-UBND, ngày 30/01/2023).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Hữu Lũng là một tổ chức xã hội tập hợp các tổ chức, cá nhân, công dân Việt Nam, sống và làm việc trên địa bàn huyện Hữu Lũng có tâm huyết, tự nguyện đoàn kết cùng hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật và trẻ em.

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động: hoạt động trên phạm vi huyện Hữu Lũng, trong lĩnh vực bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Hữu Lũng, các phòng, ban có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội có trụ sở đặt tại khối đoàn thể Huyện ủy Hữu Lũng, đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn./.

Bích Diệp