Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 3 February 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
816/BTC-QLNo
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Extension Letter - cosigned.pdf 1.62 MB