Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 31 January 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
376/BYT-DP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
1. Du thao bao cao PCTHRB 2021.pdf 182.16 KB