Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 31 January 2023
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
394/VPCP-KTTH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
74_19012023_150944.pdf 501.71 KB