Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công nhận xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng và xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

D:\Desktop\2-1.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

UBND tỉnh vừa công nhận xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng và xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 theo Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (lần lượt tại các Quyết định số: 99/QĐ-UBND, 103/QĐ-UBND, 105/QĐ-UBND, ngày 26/01/2023).

 

UBND các huyện Tràng Định, Hữu Lũng, Đình Lập và UBND các xã Chi Lăng, Sơn Hà, Bắc Lãng tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

 

Thùy Linh