Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai hoạt động xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2023

Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động xây dựng và phát triển CVĐC Lạng Sơn năm 2023 (Kế hoạch số 16/KH-BCĐ, ngày 19/01/2023).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, trong năm 2023, Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:  xây dựng và thực hiện chương trình tuyên truyền, xúc tiến quảng bá CVĐC Lạng Sơn, xây dựng và triển khai chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản địa chất và CVĐC, điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản (văn hóa, đa dạng sinh học, địa chất - địa mạo, địa văn hóa, khảo cổ học), lập Kế hoạch quản lý, chuẩn bị Hồ sơ trình UNESCO công nhận CVĐC toàn cầu Lạng Sơn, tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, tham gia các hoạt động của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, triển khai các hoạt động nghiên cứu, tôn tạo, bảo tồn, phục dựng, đầu tư trồng rừng, cải thiện vấn đề cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, bảo vệ hệ sinh thái rừng và động vật hoang dã trong vùng CVĐC./.

 

Khánh Ly