Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động nhân viên y tế năm học 2022 - 2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động nhân viên y tế năm học 2022 - 2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn (Quyết định số 61/QĐ-UBND, ngày 17/01/2023).

 

Theo đó, phê duyệt 12 chỉ tiêu hợp đồng lao động nhân viên y tế năm học 2022 - 2023, trong đó: khối trường Mầm non: 04 chỉ tiêu; khối trường Tiểu học: 05 chỉ tiêu; khối trường THCS: 03 chỉ tiêu.

 

Giao UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thực hiện ký hợp đồng lao động nhân viên y tế đảm bảo trong chỉ tiêu, cơ cấu được phê duyệt. Thời hạn hợp đồng dưới 06 tháng./.

 

Khánh Ly