Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

 

Tiêm vaccine phòng COVID-19 vì lợi ích bản thân, cộng đồng, tránh nguy cơ  bùng phát dịch trở lại

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 236/VP-KGVX, ngày 18/1/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mới được phân bổ, đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Theo Công văn số 228/BYT-DP ngày 16/01/2023 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đề nghị UBND tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mới được phân bổ, đảm bảo tỉ lệ bao phủ vắc xin cho các nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19,…

Đỗ Hoạt