Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 05/12 đến ngày 11/12/2022)

Ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 1041/HĐND-KTNS ngày 14/11/2022; Quyết định thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật Đỏ năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri huyện Hữu Lũng; chỉ đạo triển khai các Chương trình chuyên đề trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Chấp thuận địa điểm và xây lắp cột đo gió cho dự án Nhà máy điện gió T&T OCG Lộc Bình của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu khí, than và dầu T&T; chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tặng quà cho Đại biểu là trẻ em tiêu biểu tham gia Diễn đàn trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2022.