Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 19/12 đến ngày 25/12/2022)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quyết định phê duyệt Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Quan Trấn Ải (Đền Quỷ Môn), huyện Chi Lăng; chỉ đạo khẩn trương thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Quyết định phê duyệt kế hoạch diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023; Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 sử dụng kinh phí NSNN thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ; Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo thực hiện Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023; Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; chỉ đạo tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường dây 220KV Bắc Giang - Lạng Sơn; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2022; Chấp thuận địa điểm và xây lắp cột đo gió cho dự án Nhà máy điện gió Đình Lập 4 của Công ty cổ phần Năng lượng An Xuân; thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành tỉnh; Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.