Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 12/12 đến ngày 18/12/2022)

Chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023; Kế hoạch tổ chức chương trình phát động ủng hộ Quỹ Nhân đạo, phong trào "Tết Nhân ái" - Xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Thông cáo báo chí về việc tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng - Xuân Quý Mão năm 2023; chỉ đạo ứng phó thiên tai rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài; Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh.