Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 28/11 đến ngày 04/12/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022; chỉ đạo thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá; không đồng ý chủ trương đầu tư thực hiện dự án Xây dựng hệ thống quản lý thông tin, dữ liệu đất đai đối với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và đồng bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia; chỉ đạo chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; Quyết định chấp thuận đổi tên, địa chỉ điểm du lịch sinh thái thác Đăng Mò thành điểm du lịch sinh thái Tiên Nữ; chỉ đạo tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.