Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quyết định ban hành thể lệ Cuộc thi vẽ tranh hoa đào Xứ Lạng xuân Quý Mão năm 2023; chỉ đạo xử lý tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; chỉ đạo việc quản lý, tổ chức thực hiện Hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; chỉ đạo kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022; chỉ đạo tập trung hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện; chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tổ chức phát động Chương trình “Đại sứ du lịch Lạng Sơn”; chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn.